Payroll contracten

Met de introductie van de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB) wil de wetgever de Nederlandse arbeidsmarkt in balans brengen. Dit is een reactie op de nieuwe arbeidswetgeving die in 2015 van kracht werd. De nieuwe voorgestelde wetswijziging zal een belangrijke impact hebben op de in Nederland gebruikte payroll constructie.

Payroll-contracten gelijk getrokken in het arbeidsrecht

Het onderscheid tussen de uitzendovereenkomst en de payroll-overeenkomst is dat de werkgever geen allocatiefunctie vervult met payrolling. In het geval van payrolling betekent dit dat een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer ter beschikking wordt gesteld aan een derde niet is bereikt in het kader van het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In het kort wordt de relatie als volgt vastgelegd:

Beëindiging van de payroll werknemer

Regels voor beëindiging die nu van toepassing zijn op payrolling, zullen veranderen. De payrollmedewerker heeft na de implementatie van nieuwe wetgeving dezelfde bescherming tegen ontslag en dezelfde rechten als de eigen werknemers van het principe.

Als een payroll-werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, zal een dergelijke beëindiging worden beoordeeld op basis van de gronden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst door de feitelijke werkgever (materiële werkgever). Als de reden de vermindering van de hoeveelheid werk is, moet het ontslag in overeenstemming zijn met het ‘afspiegelingsbeginsel’ dat wordt toegepast op de feitelijke / materiële werkgever.

Het ‘afspiegelingsbeginsel’ bepaalt de volgorde waarin medewerkers moeten worden ontslagen in geval van beëindiging wegens bedrijfseconomische redenen. Is er onvoldoende grond voor ontslag of handelt de werkgever niet volgens het ”afspiegelingsbeginsel’, dan geeft het UWV geen toestemming tot de beëindiging en kan de arbeidsovereenkomst (payroll-contract) niet worden beëindigd.

Gelijkheid

De nieuwe wet zal ook gelijkheid eisen voor werknemers in loondienst en werknemer die via payrolling werkzaam zijn. Dit zal gelden voor beloning, pensioenen en andere voorwaarden zoals kinderopvang en andere diensten die beschikbaar zijn voor de eigen werknemers. De feitelijke werkgever is dus verplicht om de payrollmedewerker op de hoogte te stellen van de door haar gehanteerde arbeidsvoorwaarden.

Het belangrijkste doel van de wijzigingen is om misbruik van payrolling te voorkomen vanwege kosten gerelateerde redenen. Het valt te verwachten dat deze veranderingen significante invloed zullen hebben op het gebruik van de payroll-constructie in Nederland.

Meer weten over dit onderwerp? Neem contact op met een van onze specialisten

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.