flib 50 jaar
Home » Expertise » Arbeidsrecht » Payrolling

Payrolling

Met de introductie van de ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB) wil de wetgever de Nederlandse arbeidsmarkt in balans brengen. Dit is een reactie op de nieuwe arbeidswetgeving, die in 2015 van kracht werd. De nieuwe voorgestelde wetswijziging heeft een belangrijke impact op de in Nederland gebruikte payroll constructie. Heeft u als werkgever te maken met payrolling en wilt u meer informatie over uw verantwoordelijkheden, verplichtingen en rechten binnen de arbeidsrelatie en samenwerking met payroll organisaties? De advocaten arbeidsrecht van Fruytier Lawyers in Business geven u graag passend juridisch advies.

Geen allocatiefunctie voor werkgevers

Het onderscheid tussen de uitzendovereenkomst en de payroll-overeenkomst is dat de werkgever geen allocatiefunctie vervult met payrolling. In het geval van een payroll-contract betekent dit dat een arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer ter beschikking wordt gesteld aan een derde niet is bereikt in het kader van het bijeenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. In het kort wordt de relatie als volgt vastgelegd:
formele werkgever schema

Beëindiging van een payroll-contract

Regels voor beëindiging die nu van toepassing zijn op payrolling veranderen. De payroll medewerker heeft na de implementatie van nieuwe wetgeving dezelfde bescherming tegen ontslag en dezelfde rechten als de eigen werknemers van een inlener. Als een payroll werkgever de arbeidsovereenkomst wenst te beëindigen, wordt een dergelijke beëindiging beoordeeld op basis van de gronden voor opzegging van de arbeidsovereenkomst door de feitelijke werkgever, ofwel de materiële werkgever.

Payrolling en de vernieuwde voorwaarden

Als de reden de vermindering van de hoeveelheid werk is, moet het ontslag in overeenstemming zijn met het afspiegelingsbeginsel dat wordt toegepast op de feitelijke werkgever. Het afspiegelingsbeginsel bepaalt de volgorde waarin medewerkers moeten worden ontslagen in geval van beëindiging van een dienstverband wegens bedrijfseconomische redenen. Is er onvoldoende grond voor ontslag of handelt de werkgever niet volgens het afspiegelingsbeginsel, dan geeft het UWV geen toestemming tot de beëindiging en kan de arbeidsovereenkomst niet worden beëindigd. Met de komst van de WAB gelden deze voorwaarden vanaf 2020 ook voor payrolling.

Gelijkheid voor alle werknemers

De nieuwe wet eist daarnaast gelijkheid voor werknemers in loondienst en payroll werknemers die bij een bedrijf werkzaam zijn. Dit betreft gelijkheid in beloning, pensioenen en andere voorwaarden, zoals kinderopvang en aanvullende diensten die beschikbaar zijn voor de eigen werknemers. Het belangrijkste doel van de wetswijzigingen is misbruik van payrolling te voorkomen vanwege kosten-gerelateerde redenen. Het valt te verwachten dat deze veranderingen significante invloed hebben op het gebruik van de payroll constructie in Nederland. Wilt u meer weten over dit onderwerp en de juridische constructie rondom payroll contracten? Neem contact op met een van onze specialisten.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.