flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 12 november 2014

Echtscheiding: 6 tips voor de DGA

Een echtscheiding heeft voor een directeur-grootaandeelhouder ook gevolgen voor zijn onderneming. Wanneer een DGA in gemeenschap van goederen getrouwd is, dan dient de onderneming verdeeld te worden. Logischerwijze wordt de onderneming bij een echtscheiding toegewezen aan de echtgenoot die de onderneming drijft. De rechter zal niet de helft van de aandelen toedelen aan zijn ex als de ondernemende echtgenoot daartegen bezwaar maakt.

Verrekenen waarde onderneming

Als er huwelijkse voorwaarden zijn, kan er een recht op verrekening zijn. Vaak wordt bij huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding vastgelegd. De echtgenoten delen dan het bedrag dat zij aan het einde van het jaar van hun inkomen hebben overgehouden na betaling van de kosten van de huishouding. Dit doet het merendeel van de echtgenoten niet. Koopt een echtgenoot (de aandelen in) een onderneming van bespaarde inkomsten die niet zijn verrekend, dan moet hij bij echtscheiding met zijn echtgenoot afrekenen over de waarde van de onderneming.

Verrekenen opgepotte winsten

Ook als het verkrijgen van de onderneming niet is gefinancierd met het bespaarde inkomen loert er nog een gevaar voor de DGA bij een echtscheiding. Vaak vallen onder het te verdelen bedrag van de echtgenoot-ondernemer ook niet-uitgekeerde winsten, de zogenaamde opgepotte winsten. Die moeten dan bij echtscheiding alsnog worden verrekend. Met het gehuwd zijn onder huwelijkse voorwaarden is de onderneming dus nog niet buiten schot bij een echtscheiding.

6 tips om de onderneming van de DGA te beschermen bij echtscheiding:

  • Trouw op huwelijkse voorwaarden waarbij iedere gemeenschap van goederen wordt uitgesloten, bij voorkeur zonder verrekenbeding;
  • Sluit bij een verrekenbeding expliciet winst uit onderneming uit van verrekening;
  • Koop aantoonbaar uw onderneming met eigen vermogen;
  • Voer het verrekenbeding ieder jaar uit: verdeel aan het einde van het jaar aantoonbaar de overgespaarde inkomsten. Na verdeling is het privé-geld;
  • Betaal geen zakelijke rekeningen of schulden uit inkomen dat nog niet is verrekend;
  • Hou privé-geld, gezamenlijk geld en zakelijk geld goed gescheiden.

Neem contact op

Overweegt u als ondernemer echtscheiding en wilt u weten wat de consequenties voor u en uw bedrijf zijn? Aarzel dan niet om vrijblijvend informatie in te winnen bij Mignon Meermans, specialist in ondernemers en echtscheiding.

Artikelen door Mignon de Vries

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.