flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 7 oktober 2014

Crediteurenakkoord laatste redmiddel tegen faillissement

Bedrijven die grote schulden hebben zien vaak nog maar één oplossing om van schuldeisers af te komen: het aanvragen van het faillissement. Het kan in sommige gevallen voor een bedrijf zinvol zijn om vooraf een crediteurenakkoord buiten faillissement te onderzoeken. Een bedrijf in een faillissementsituatie brengt namelijk grote onzekerheid voor alle betrokken partijen. Hoe werkt het aanbieden van een crediteurenakkoord?

Crediteurenakkoord

Eerder schreven wij over het wetsvoorstel waarin de mogelijkheid is opgenomen een crediteurenakkoord ook buiten faillissement dwingend te laten zijn voor alle schuldeisers. Tot die tijd is het echter al zeer goed mogelijk om een akkoord aan te bieden aan de gezamenlijke crediteuren van uw vennootschap. Crediteuren hebben op dit moment echter in bijna alle gevallen nog de mogelijkheid om het akkoord te verwerpen.

Vormvrij

Het aanbieden van een crediteurenakkoord is vormvrij en heeft (op dit moment) geen wettelijke basis. De crediteuren van de vennootschap worden middels een brief (van haar advocaat) op de hoogte gebracht van de slechte financiële situatie van het bedrijf. In deze brief wordt kort de situatie van de bedrijf geschetst en zal, afhankelijk van de situatie, een opgave worden gedaan van de hoogte van de schulden.

10 procent van de vordering

In de brief krijgen de crediteuren vervolgens een aanbod tot betaling van een deel van hun vordering. Het aangeboden percentage ligt vaak rond de 10 procent. Dit aanbod zal in veel gevallen beter zijn dan wat de crediteur bij een faillissement van de onderneming betaald zou krijgen op zijn vordering. Het is voor veel crediteuren dan ook de reden om in te stemmen met het aanbod.

In korte tijd betalen

Als het akkoord wordt aangenomen moet het aangeboden bedrag binnen relatief korte tijd worden betaald. De onderneming moet er dan ook voor zorgen dat zij de financiële middelen, of de toezegging daartoe heeft, voordat zij het akkoord aanbiedt. Als dat bedrag wordt betaald, geldt dat als de definitieve betaling. De belastingdienst en het UWV gaan in principe alleen akkoord met het aanbod als hen het dubbele percentage wordt geboden van het aan de concurrente crediteuren gedane aanbod. Dit omdat zij in een faillissementssituatie ook voorrang zouden krijgen boven de concurrente schuldeisers.

Laatste strohalm

Het aanbieden van een crediteurenakkoord buiten faillissement is in bepaalde gevallen voor ondernemers een laatste strohalm om een aanstaand faillissement alsnog af te wenden. Cruciaal is echter dat de onderneming het akkoord kan financieren, bij de bank of op een andere manier. Mochten de crediteuren akkoord gaan kan de onderneming met behoorlijk afgeslankte schuldenlast zijn activiteiten voortzetten.

Neem contact op

Wilt u weten of het aanbieden van een crediteurenakkoord ook voor uw onderneming een optie is om faillissement te voorkomen dan kunt u contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.