flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 22 april 2014

CAO Kinderopvang

CAO kinderopvang: Welkom in het web van wet- en regelgeving!

Overtreding wordt keihard afgestraft.

Niemand zal ontkennen dat wet- en regelgeving noodzakelijk is voor de kinderopvang. Menig kinderopvangmanager breekt echter zo langzaamaan het hoofd over de wirwar aan regels. Zeker de interpretatie en toepassing ervan is in de praktijk vaak erg lastig. En om het nog wat ingewikkelder te maken, verandert de wetgeving regelmatig en wordt de manager geacht hiervan op de hoogte te blijven.
Een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving / juridische aspecten voor de kinderopvang ziet er als volgt uit:

Branchespecifiek

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen

Personeel

CAO Kinderopvang, geldig tot 31 december 2014.
Burgerlijk wetboek o.a:
– Aansprakelijkheid gevaar
– Re-integratie
– verplichtingen
– Vakantie
Redelijkheid en billijkheid / goed werkgeverschap
Arbo catalogus kinderopvang

Omgeving

Omgevingsvergunning
Hinder
Bouwvergunning

Algemeen

Contractenrecht
Verbintenissenrecht
Ondernemingsrecht,
– Bestuurdersaansprakelijkheid
– Vennootschappelijke verplichtingen (boek 2 Burgerlijk wetboek)
– Fusie en overname

Fiscaal

Regelgeving ter zake:
– Loonbelasting (personeel
– Vennootschapsbelasting
– BTW
Kindertoeslag

Gevolgen overtredingen soms fataal

De consequenties bij onjuiste toepassing van de regelgeving zijn erg verstrekkend; torenhoge boetes, het moeten terugdraaien van verbouwingen, negatieve publiciteit. Niet zelden is dit voor een kinderdagopvang de nekslag, waardoor zij uiteindelijk haar deuren moet sluiten.

Waar gaat het in de praktijk nu vaak mis?

In de rechtspraak zien we dat het ontbreken van een Verklaring omtrent gedrag (VOG) van de medewerkers en stagiaires steevast tot een boete van € 3.000,- per ontbrekende verklaring leidt. Het komt nogal eens voor dat een kinderdagverblijf (nog) niet over alle VOG’s van stagiaires beschikt. De boete loopt dan snel op. Het doet niet ter zake of de VOG wel is aangevraagd, het gaat erom dat de VOG daadwerkelijk in de la van de kinderopvang ligt.

Overtredingen op de Wet op de Kinderopvang komen veelvuldig voor. De zaken waarover daadwerkelijk wordt geprocedeerd vormen slechts een tipje van de sluier. Niet zelden gaat het dan om bestuurlijke boetes van tienduizenden euro’s, waarmee het kinderdagverblijf (of andere opvangvormen) geconfronteerd worden. Zo kreeg een kinderdagverblijf in Den Haag enige tijd geleden een bestuurlijke boete opgelegd van maar liefst € 42.100,- .Het dagverblijf beschikte onder meer niet over de vereiste VOG’s en beschikte niet over voldoende binnen- en buitenspeelruimte. Ook waren (o.a.) geen veiligheidsprotocollen aanwezig.

Het argument dat een ondernemer nog maar net een kinderdagverblijf is gestart en nog niet alles op orde heeft, houdt in de rechtspraak geen stand. Vanaf dag 1 moet alles in orde zijn, zo niet: boete en in het ergste geval wordt het kinderdagverblijf per direct gesloten.
Verder blijkt uit de rechtspraak dat de rechter geen rekening houdt met tijdelijke situaties, zoals bijvoorbeeld verbouwingen, waardoor tijdelijk minder buitenspeelruimte beschikbaar is. Ook “tijdelijk minder ruimte” is dus niet toegestaan. De wet- en regelgeving dient continu te worden nageleefd.

Conclusie

Het is nagenoeg onmogelijk om als manager/ pedagoog alle bovengenoemde wet- en regelgeving steeds op correcte wijze toe te kunnen passen en te kunnen interpreteren. Van belang is om bij twijfel en zeker bij aangebrachte wijzigingen (in of aan het pand, in de samenstelling van groepen, aan het pedagogisch beleid etc) goed advies te vragen, om de geschetste torenhoge boetes te voorkomen.
Meer weten?  Neem vrijblijvend contact op met mhendrikse@flib.nl

 

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.