flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 5 juni 2014

Wanbetaler aanpakken? Vraag faillissement aan!

Dreigen met faillissement kan een zeer effectief middel zijn om wanbetalende klanten alsnog te laten betalen. Weinig schuldenaren wachten immers een faillissement af. Als ook dreigen niet tot betaling leidt, kan een daadwerkelijke faillissementsaanvraag volgen om uw vordering voldaan te krijgen. De vordering wordt in dat geval in het faillissement ingediend. Wanbetalende klanten zijn voor veel bedrijven een groot probleem. Zij kunnen het voortbestaan van het bedrijf bedreigen. Een groot aantal wanbetalers leidt immers in veel gevallen tot een slechte liquiditeitspositie bij de schuldeiser.

Er zijn veel juridische middelen om de wanbetaler tot betaling over te laten gaan, zoals incasso of een dreigende brief van een advocaat, maar het aanvragen van een faillissement wordt weinig toegepast als drukmiddel. En dat terwijl alleen al het dreigen met faillissement voor de schuldenaar al vaak genoeg is. Veel wanbetalers, bedrijf of consument, zullen de faillissementsaanvraag immers niet afwachten. Bij een faillissement verliest de schuldenaar immers de beschikking over zijn vermogen en verkoopt een curator zijn bezittingen.

Hoe vraag je faillissement aan?

Om het faillissement van een (rechts)persoon te kunnen vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Het Hof Arnhem – Leeuwarden heeft recent deze voorwaarden nogmaals herhaald.

De schuldenaar moet opgehouden zijn met betalen. Volgens het hof kan een faillietverklaring worden uitgesproken indien summierlijk is gebleken van een ten tijde van de faillissementsaanvraag bestaand vorderingsrecht van de aanvragende schuldeiser. Daarbij moeten er op zijn minst twee schuldeisers zijn en tenminste één opeisbare vordering. Daarvan is al sprake als de betalingstermijn voor de vordering is verstreken. Een achtergestelde vordering die pas bij liquidatie moet worden voldaan is dat niet, zo besliste het hof.

Verloop faillissementsaanvraag

Een advocaat moet het verzoekschrift opstellen en ondertekenen. Hierin moet ook de zogenaamde steunvordering worden gemeld. Meestal gaat er eerst nog een conceptverzoekschrift naar de wanbetaler. In de begeleidende brief staat dan een laatste mogelijkheid tot betaling voordat het verzoekschrift echt wordt ingediend. Als de wanbetaler dan nog niet betaalt, wordt het faillissement echt aangevraagd. De deurwaarder roept in dat geval de wanbetaler op om te verschijnen bij de rechtbank voor de mondelinge behandeling van het verzoekschrift. De aanvrager betaalt in eerste instantie de kosten voor het opstellen en aanvragen. Als het faillissement eenmaal is uitgesproken, kan hij deze kosten in het faillissement indienen. Deze worden met voorrang voldaan.

Verweer schuldenaar

Als de wanbetaler geen of niet voldoende verweer voert tegen zijn faillissementsaanvraag, wordt het faillissement uitgesproken. Als hij wel verweer voert, hangt het van de feiten en omstandigheden af of de rechter hierin meegaat. In veel gevallen zal de schuldenaar de vordering of de steunvordering betwisten. Het is daarom essentieel om het bestaan van de vordering te kunnen aantonen.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.