flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 26 januari 2017

Verhuurder die krap bij kas zit mag huur opzeggen

Mag een verhuurder die krap bij kas zit de huur op een woning opzeggen? Vaak krijgt een huurder in zulke gevallen gelijk bij de rechter, maar onlangs besliste de rechter in het voordeel van de verhuurder. Wanneer een verhuurder in een slechte financiële zit kan het wél een reden zijn om een huurder uit zijn huurwoning te zetten.

Verhuurder legt toe op verhuur van appartement

In deze zaak gaat het om gepensioneerde verhuurders die twee appartementen hebben. Eén van de appartementen verhuren ze sinds 1988 aan dezelfde huurder. De kosten voor dit appartement voor de verhuurder bedragen jaarlijks € 2.930,-. De huur die verhuurder jaarlijks voor het appartement ontvangt bedraagt ongeveer € 2.750,-. Jaarlijks moet de verhuurder dus een kleine € 200,- toeleggen op de verhuur van het appartement. Het andere appartement wordt bewoond door de verhuurder zelf en heeft een aanzienlijke overwaarde.

Financiële positie verhuurder

De verhuurder kan als gevolg van een gedaald inkomen niet langer aan zijn financiële verplichtingen van beide appartementen voldoen. Hij vindt dat hij daardoor het appartement waar hij zelf woont moet verkopen en zijn intrek moet nemen in het verhuurde appartement. Op deze manier zou de verhuurder flink besparen op zijn vaste lasten en zou hij de overwaarde kunnen gebruiken om zijn beperkte inkomen aan te vullen. De huurder wil echter niet vrijwillig het appartement verlaten.

Vordering tot beëindiging huurovereenkomst

Gelet op het feit dat verhuurder elk jaar verlies lijdt op de verhuur van het appartement in combinatie met zijn eigen financiële positie, vordert verhuurder de huur te beëindigen wegens dringend eigen gebruik. De huurder betwist dat er bij verhuurder sprake is van een dringende noodzaak tot eigen gebruik. Volgens de huurder is het namelijk onaannemelijk dat verhuurder zou willen verhuizen naar het appartement dat in een slechte staat van onderhoud verkeert. Huurder voert bovendien aan dat hij al sinds 1988 in het appartement woont, daar geworteld is en zijn sociale leven en werk heeft.

Afweging van belangen

De rechter is van oordeel dat de verhuurder voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat hij het appartement inderdaad dringend nodig heeft voor eigen gebruik. De belangenafweging valt ook uit in het voordeel van de verhuurder. Volgens de rechter heeft de verhuurder een belang in financiële zin door zijn zeer beperkte financiële positie. Het belang van de huurder, kort gezegd zijn sociale leven, is naar het oordeel van de rechter in deze zaak van ondergeschikt belang. Geoordeeld wordt dat een huurder er rekening mee moet houden dat de huurovereenkomst kan eindigen, ook al woont hij al sinds lange tijd in de woonruimte. Dit geldt des te meer nu gebleken is dat in de buurt andere woonruimte voor hem beschikbaar is. De huurder krijgt vier maanden de tijd om zijn appartement te verlaten.

Voor al uw vragen betreffende de beëindiging van huurovereenkomsten en al uw andere vragen met betrekking tot huur neemt u contact op met één van de advocaten van Fruytier Lawyers in Business.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.