flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 20 februari 2015

Registreren domeinnaam concurrent mag niet

Het genereren van traffic naar de eigen website door het gebruik van een domeinnaam is riskant als daar de naam van een ander in voor komt. Wanneer het een geregistreerd merk betreft, is bovendien sprake van een merkinbreuk. Het alsnog snel overdragen van de domeinnaam is geen garantie dat de rechter geen vonnis wijst.

Concurrenten en domeinnamen

Henry Schein is distributeur van diverse medische producten en diensten. Schein is eigenaar van een Gemeenschapsmerk en is actief op de Nederlandse markt. Gedaagde, X, is als distributeur actief op dezelfde markt. Een overijverige (ex) ICT-medewerker van X heeft de domeinnamen henry-schein.nl en henryscheinmedical.nl geregistreerd. Via deze domeinnamen worden internetgebruikers naar de website van X geleid.

Sommaties niet serieus genomen

Henry Schein vordert eerst via sommatiebrieven de overdracht van de domeinnamen wegens inbreuk en onrechtmatig handelen. X neemt het luchtig op, zegt toe om mee te werken aan de overdracht maar weigert om een onthoudingsverklaring met een boetebeding te tekenen. Henry Schein gaat vervolgens over tot dagvaarding en legt de zaak voor aan de rechter.

Bij reële dreiging volgt een vonnis

X voert geen verweer tegen merkinbreuk, maar betwist wel dat er nog enig spoedeisend belang is, omdat zij de domeinnamen ondertussen al heeft overgedragen. Volgens de rechter faalt dit verweer, omdat het uitgangspunt is dat de houder van een exclusief recht belang heeft bij toewijzing van een verbod en nevenvorderingen ook al zijn de domeinnamen inmiddels overgedragen. Er is namelijk geen onthoudingsverklaring met een boetebeding getekend, waardoor nog steeds sprake is van een dreigende inbreuk. De rechter laat daarbij meewegen dat X recent ook een domeinnaam van een andere concurrent heeft vastgelegd.

Henny Schein krijgt echter niet op alle punten gelijk. Het door haar gevorderde voorschot op de schadevergoeding wordt namelijk afgewezen en ook de vordering tot overdracht strandt omdat die niet meer relevant is. Het verbod op inbreuk wordt wel toegewezen en verzwaard met een dwangsom van € 5.000,- voor iedere dag dat het bevel wordt genegeerd. X wordt verder veroordeeld in de proceskosten voor een bedrag van meer dan € 6.700,- maar dat is minder dan de bijna € 11.000,- die Henny Schein vordert.

Neem sommaties serieus en voorkom een procedure

Het vonnis illustreert dat het gebruik van domeinnamen, met daarin de naam van een concurrent, voor problemen kan zorgen. Het vonnis laat ook zien dat werkgevers verantwoordelijk worden gehouden voor gedragingen van hun personeel, ook als zij daar geen weet van hebben. Ze kunnen als zelfs als inbreukmaker worden aangemerkt en ontspringen de dans niet door kort voor een procedure alsnog snel te stoppen. Het ontbreken van onthoudingsverklaring met boetebeding kan voor een rechter bovendien aanleiding zijn om vonnis te wijzen vanwege de kans op herhaling.
Bedrijven doen er goed aan om regelmatig na te gaan of derden domeinnamen of andere tekens gebruiken, die inbreuk maken op hun rechten en zo ja, om daar snel en adequaat actie op te ondernemen. Een partij die wegens inbreuk wordt aangesproken, doet er goed om opties ter voorkoming van een procedure serieus te nemen. Met het maken van passende afspraken zijn beide partijen gebaat.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.