flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 4 december 2017

Ondernemers in de franchise business opgelet: de regels gaan veranderen

Franchising komt veel voor. In Nederland zijn er ongeveer 30.000 franchise vestigingen. Gezamenlijk zijn de franchise ondernemingen verantwoordelijk voor een omzet boven de €30 miljard. Franchising is dan ook van aanzienlijk belang voor de Nederlandse economie. Vreemd genoeg bestaat er alleen geen specifiek wettelijk regime voor franchising. Daar gaat nu verandering in komen met het ingediende wetsvoorstel, waarbij de regels rondom franchising in de wet worden vastgelegd. Waarmee moet u als franchise ondernemer rekening mee houden?

De franchiseovereenkomst

Franchising is een overeenkomst tot samenwerking waarbij de franchisegever de franchisenemer toestaat gebruik te maken van de franchiseformule. De franchisenemer wordt daarbij een licentie verleend om gebruik te maken van de franchiseformule en alle daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten zoals: logo, huisstijl, handelsnaam en reclame-uitingen. Dit alles tegen een franchisevergoeding.

Op dit moment geen eigen wettelijke regeling

De franchiseovereenkomsten worden bepaald door de regels van het algemene overeenkomstenrecht. Hierbij staat het partijen vrij naar eigen inzicht de franchiseovereenkomsten in te richten. Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw bestaat er wel een erecode die door de Nederlandse Franchise Vereniging wordt gehanteerd. De erecode bleek weinig invloed op de praktijk te hebben doordat de erecode een algemeen en niet bindend karakter heeft. Op dit moment is dan ook een wetsvoorstel aanhangig om de erecode van de NFV wettelijk te verankeren in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.

Wetsvoorstel franchiseovereenkomsten

Het doel van het wetsvoorstel is om de doorgaans zwakkere positie van de franchisenemers ten opzichte van de franchisegevers te versterken. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat de belangen van de franchisegever en franchisenemer onderling meer in balans zijn. Dit zowel voorafgaand aan als na het sluiten van een franchiseovereenkomst. Het moet niet langer mogelijk zijn dat de franchisenemer zonder dat hij dat goed beseft, instemt met een franchiseovereenkomst waarin bepalingen zijn opgenomen die in de praktijk onredelijk voor hem kunnen uitpakken. Daarnaast leidt de voorgestelde regeling ertoe dat wanneer de franchisenemer wel met een onredelijke situatie wordt geconfronteerd, het hem makkelijker wordt gemaakt om de voor hem nadelige situatie terug te draaien en genoegdoening te krijgen voor de schade die hij inmiddels als gevolg hiervan heeft geleden.

Neem contact op

Binnenkort meer over de inhoud van het wetsvoorstel en de gevolgen ervan voor u. Wilt u meer weten over franchiseovereenkomsten? Dan kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.