Home » Expertise » Arbeidsrecht voor ondernemers » Concurrentiebeding bij ontslag

Concurrentiebeding bij ontslag

Een ondernemer werkt vaak met bedrijfsgevoelige informatie, zoals het klantenbestand, productinformatie en marktstrategieën. Die moeten niet bij concurrenten terechtkomen. Ook wil de ondernemer voorkomen dat werknemers tijdens of na het einde van een dienstverband klanten gaan benaderen om ze zelf te gaan bedienen. U doet er dan ook verstandig aan een non-concurrentie- en/of relatiebeding – eventueel gekoppeld aan een boetebeding – in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Non-concurrentie- en relatiebeding

Het non-concurrentie en/of relatie beding voor een arbeidsrelatie van onbepaalde tijd, is mogelijk. Van belang is wel dat de duur en beperkingen welke de werknemer worden opgelegd, redelijk en passend zijn.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) – op 1 januari 2015 – geldt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen mag worden opgenomen indien de werkgever schriftelijk motiveert dat dit noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Een dergelijke motivering kan gelegen zijn in bijvoorbeeld hele specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer op zal doen, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt deze motiveringsplicht niet.

Voorts geldt dat een reeds geldig non-concurrentiebeding niet zonder meer van toepassing blijft als een werknemer een andere (hogere) functie binnen de onderneming krijgt.

Non-concurrentiebeding nauwkeurig beschrijven

Het is dus van belang het non-concurrentiebeding zo te formuleren, dat uw belangen als ondernemer gewaarborgd zijn. Maar tegelijkertijd mag een werknemer niet volledig in zijn arbeidsmogelijkheden worden beperkt. U moet het beding dan ook goed formuleren, bijvoorbeeld door de tijdsduur en het geografisch bereik te beperken. Formuleert u het non-concurrentiebeding te ruim, dan bestaat het risico dat het beding door de rechter geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd. Een rechtsgeldig non-concurrentie- en/of relatiebeding moet nauwkeurig zijn en worden toegeschreven op uw specifieke bedrijfsvoering.

Relatiebeding

Het relatiebeding is een species van het non-concurrentiebeding. Dat betekent dat de regels die gelden voor het non-concurrentiebeding, ook van toepassing zijn voor het relatiebeding. In de praktijk worden de beperkingen die het relatiebeding een werknemer oplegt eerder redelijk en passend bevonden dan de beperkingen die een non-concurrentiebeding de werknemer oplegt. Een (kanton)rechter zal dus eerder oordelen dat het relatiebeding in stand kan blijven, ondanks dat dit de werknemer beperkt in mijn mogelijkheden.

Fruytier Lawyers in Business is gespecialiseerd in het opstellen van arbeidsovereenkomsten met daarin non-concurrentie- en relatiebedingen. Ook kunnen we u bijstaan bij een geschil over (de uitleg van) een non-concurrentiebeding.

Neem contact op met één van onze specialisten of bel 020 5 210 130.

« Terug naar arbeidsrecht voor ondernemers
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.