Home » Expertise » Arbeidsrecht » Concurrentiebeding bij ontslag

Concurrentiebeding bij ontslag

Een werknemer werkt vaak met bedrijfsgevoelige informatie, zoals het klantenbestand, productinformatie en marktstrategieën. Informatie die niet bij concurrerende bedrijven terecht mag komen. Ook wil een ondernemer voorkomen dat werknemers tijdens of na het einde van een dienstverband bestaande klanten benaderen om hen zelf te bedienen. U doet er dan ook verstandig aan een concurrentiebeding, eventueel gekoppeld aan een boetebeding, in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

Non-concurrentie- en relatiebedingen

Een non-concurrentie- en/of relatiebeding voor een arbeidsrelatie van onbepaalde tijd is mogelijk. Van belang is wel dat de duur en beperkingen welke de werknemer worden opgelegd redelijk en passend zijn. Sinds de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op 1 januari 2015, geldt dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd alleen mag worden opgenomen indien de werkgever schriftelijk motiveert dat dit noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen. Een dergelijke motivering kan gelegen zijn in bijvoorbeeld zeer specifieke kennis of bedrijfsinformatie die de werknemer opdoet, waarbij de werkgever onevenredig wordt benadeeld als de werknemer overstapt naar een concurrent. Bij een overeenkomst voor onbepaalde tijd geldt deze motiveringsplicht niet.

Nauwkeurige beschrijving van concurrentiebeding

Belangrijk om te weten is dat een reeds geldig non-concurrentiebeding niet zonder meer van toepassing blijft als een werknemer een andere (hogere) functie binnen de onderneming krijgt. Het is dus van belang het concurrentiebeding zo te formuleren, dat uw belangen als ondernemer gewaarborgd zijn en blijven. Tegelijkertijd mag een werknemer niet volledig in arbeidsmogelijkheden worden beperkt. U moet het beding dan ook goed formuleren, bijvoorbeeld door de tijdsduur en het geografisch bereik te beperken. Formuleert u het non-concurrentiebeding te ruim, dan bestaat het risico dat het beding door de rechter geheel of gedeeltelijk wordt vernietigd. Rechtsgeldige non-concurrentie- en/of relatiebedingen moet nauwkeurig zijn en worden toegeschreven op uw specifieke bedrijfsvoering.

De werking van het relatiebeding

Het relatiebeding is een species van het non-concurrentiebeding of geheimhoudingsbeding. Dat betekent dat de regels die gelden voor het non-concurrentiebeding, ook van toepassing zijn voor de relatiebepaling. Deze voorwaarde houdt in dat een werknemer wél de overstap naar een nieuwe werkgever mag maken, maar verboden wordt cliënten, relaties of werknemers mee te nemen naar een volgende baan. In de praktijk worden de beperkingen die deze regeling een werknemer oplegt eerder redelijk en passend bevonden dan de beperkingen die een concurrentiebeding de werknemer oplegt. Een (kanton)rechter oordeelt dus eerder dat de ‘relatieclausule’ in stand kan blijven, ondanks dat dit de mogelijkheden van de werknemer beperkt.

Bescherm bedrijfsgeheimen en investeringen

Wilt u de waardevolle informatie, opgedane kennis of bedrijfsgeheimen beschermen? Of wilt u meer informatie over de voorwaarden van een concurrentiebeding? Fruytier Lawyers in Business is gespecialiseerd in het opstellen van arbeidsovereenkomsten met daarin non-concurrentie- en/of relatiebedingen. Ook kunnen we u bijstaan bij een geschil over de uitleg en contractuele verplichtingen van een non-concurrentiebeding. Neem contact op met één van onze specialisten of bel 020 5 210 130.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.