flib 50 jaar
Home » Expertise » Arbeidsrecht » Arbeidsconflict, uw rechten als werkgever

Arbeidsconflict, uw rechten als werkgever

Een arbeidsconflict is een vervelende situatie, waarbij minimaal twee partijen het niet met elkaar eens worden. Er is een conflict ontstaan op de werkvloer en de arbeidsverhoudingen zijn verstoord. Een leidinggevende moet wellicht wennen aan zijn of haar plaatsing, een werknemer moet zich schikken in een ondergeschikte positie of voelt zich niet gewaardeerd. Hoe gaat u hier als werkgever mee om? Een goed gesprek kan helpen bij het herstellen van de arbeidsrelatie. Is er langere tijd sprake van een conflict en is de arbeidsverhouding dusdanig verstoord? Vaak is het dan te laat om de samenwerking te herstellen of voor het maken van nieuwe afspraken. In deze situatie kan het beëindigen van het dienstverband een oplossing zijn.

Aanleidingen voor een arbeidsconflict

Een arbeidsconflict gaat vaak gepaard met ziekte. Wanneer een werknemer zich niet gerespecteerd voelt meldt deze zich vaak ziek, zo blijkt in de praktijk. Een werknemer heeft het gevoel niet meer te kunnen werken; alle reden om een conflict zo snel mogelijk op te lossen. Of andersom; uw werknemer is ziekgemeld, maar u bent het er niet (meer) mee eens. Ook hier ontstaat een verstoorde arbeidsverhouding. Wat de beste manier is om de ruzie op te lossen, verschilt per conflict. En wat is überhaupt de oplossing? Wilt u de arbeidsovereenkomst behouden of beëindigen? In dit geval moet u aantonen dat er daadwerkelijk sprake is van een verstoring, deze verstoring ernstig van aard is en dat het herstellen van de arbeidsrelatie niet langer mogelijk is. Een advocaat kan u helpen dit op de juiste manier aan te pakken.

Een vaststellingsovereenkomst opstellen

In een conflict heeft een werkgever verschillende rechten. Bij ziekte hoeft de werknemer bijvoorbeeld niet altijd doorbetaald te worden. Bij beëindiging van de relatie kan worden gekozen voor een vaststellingsovereenkomst; u kiest ervoor met wederzijds goedvinden uit elkaar te gaan en dit op te nemen in de overeenkomst. Een contract voor bepaalde tijd hoeft niet verlengd te worden of de werknemer wordt ontslagen wegens niet functioneren. Wel is het voor werkgevers van belang in het geval van een arbeidsconflict te voldoen aan de verplichtingen die zijn opgenomen in de Wet werk en zekerheid.

Het spreekt voor zich dat u conflicten op het werk liever voorkomt of snel en passend oplost. Toch ligt een verstoorde arbeidsverhouding altijd op de loer. Blijf daarom alert als werkgever. Herkent u signalen dat een conflict aanstaande is? Ga direct met de medewerker(s) in gesprek, probeer te achterhalen wat de aard van de frictie is en werk samen aan het vinden van een oplossing. Blijkt herstel van de arbeidsverhouding niet mogelijk? Schakel dan een specialist in. Een advocaat van Fruytier weet welke situaties in een arbeidsrelatie kunnen ontstaan en kan een overeenkomst opstellen, die vervelende gevolgen kan voorkomen. Omdat het arbeidsrecht regelmatig verandert en omdat elk arbeidsconflict anders is, adviseren wij u een advocaat om juridisch advies te vragen over uw rechten en plichten.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.