flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 januari 2019

De corporate opportunity

Als ondernemer zit het in uw bloed om de zakelijke kansen die u in het leven krijgt zoveel als mogelijk te benutten. Het liefst neemt u die kansen zelf, dat levert immers het grootst mogelijke voordeel op. Maar als u als bestuurder werkt voor een vennootschap dan moet u hier mee oppassen.

Handelen in strijd met het belang van de vennootschap

Het handelen in strijd met het belang van de vennootschap door het haar ontnemen van een zakelijke kans kan leiden tot allerhande nadelige gevolgen, zowel in privé als in de onderneming. Een bestuurder die zich hier schuldig aan maakt loopt onder andere het risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden. Hij gedraagt zich immers niet billijk jegens de rechtspersoon terwijl dit verlangd wordt door artikel 2:8 van het Burgerlijk Wetboek. Ook kan er worden vastgesteld dat de bestuurder zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld door het ontnemen van de kans in de zin van artikel 2:9 van het Burgerlijk Wetboek, met alle gevolgen van dien.

Maar wanneer mag u als bestuurder van een vennootschap wel een zakelijke kans zelf nemen en wanneer niet? Over deze vraag is in de rechtspraktijk de laatste jaren het leerstuk van de corporate opportunity komen overwaaien uit Amerika. Wat betekent dit in de Nederlandse context?

Wat is een ‘zakelijke kans’?

De ontwikkeling van het leerstuk van de zakelijke kans is in de Nederlandse jurisprudentie nog in volle gang. Daarom is alles wat hierna volgt eventueel aan toekomstige verandering onderhevig.
Desalniettemin kunnen we wel al een voorlopige definitie geven van het begrip ‘de zakelijke kans’.
Een ‘zakelijke kans’ in de zin van het leerstuk is een mogelijkheid voor de vennootschap om een transactie aan te gaan die past in het kader van de huidige of in de toekomst te verwachten ondernemingsactiviteiten van de vennootschap, of die anderszins in verband staat met de activiteiten van de vennootschap. Ook moet het kenbaar zijn dat de vennootschap een redelijk belang bij die transactie heeft of zou kunnen hebben.
Niet alleen bestuurders, maar ook aandeelhouders, commissarissen en bedrijfsleiders dienen zich te onthouden van het ontnemen van een zakelijke kans aan de vennootschap.

Voorkomen is beter dan genezen

Door het feit dat het begrip van de corporate opportunity nog in beweging is kan er niet met zekerheid worden vastgesteld wanneer het wel, en wanneer het niet geoorloofd is om een kans in privé te nemen. Om deze reden is het belangrijk om goed overleg te plegen binnen de onderneming en met alle stakeholders alvorens daartoe over te gaan. Ook verdient het aanbeveling om expliciet vast te leggen en uit te schrijven wat wel en wat niet wordt verstaan onder de corporate opportunity’s die voor de vennootschap dienen te blijven.

Bent u betrokken bij het bestuur van een vennootschap en zou u graag een kans die de onderneming laat liggen alsnog zelf nemen? Neem dan contact met een van onze advocaten

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.