flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 11 oktober 2016

De functie van een merk

De functie van een merk ligt vooral in de herkomstaanduiding van een product. Een koper die voor zijn aankoop afgaat op een bepaald merk, zoals het logo, teken of naam van een product, weet bij het zien welk product hij koopt en wie de producent is. Wanneer producten van diverse bedrijven hun verpakkingen door elkaar gebruiken, kan er herkomstverwarring ontstaan. Dit levert merkinbreuk op. Bedrijven die, wellicht bewust, verwarring zaaien of verwarringsgevaar rondom een merk laten bestaan, maken zich schuldig aan merkinbreuk. We zetten een paar voorbeelden van merkinbreuk op een rij.

Gele kratten van ’t Stoepje

Bakkerij ’t Stoepje exploiteert een keten van bakkerijen en een deel van haar afzet gaat via franchisenemers. De franchisenemers (waaronder marktkooplieden) maken daarbij gebruik van gele kratten, waarop het logo van Bakkerij ’t Stoepje staat. Het is de franchisenemers toegestaan om ook broodproducten van derden te verkopen maar zij zijn wel aan de voorwaarden gebonden die Bakkerij ’t Stoepje daaraan stelt.

Concurrent De Bakkerie

De Bakkerie produceert en verkoopt ook broodproducten, onder meer aan marktkooplieden. Enkele van deze marktkooplieden zijn ook weer afnemers van Bakkerij ’t Stoepje. Het zijn concurrenten van elkaar en zowel ’t Stoepje als De Bakkerie hebben hun eigen kratten.

Verwisseling kratten

Het gebeurt echter regelmatig dat gele kratten van ’t Stoepje door marktkooplieden werden ingeleverd bij en afgevuld door De Bakkerie. In 2014 heeft De Bakkerie een brief gestuurd aan haar afnemers om aan te geven dat het niet meer mogelijk is om gele kratten bij haar in te leveren vanwege de daarover ontstane problemen.

Gebruik gele kratten is merkinbreuk

Aangezien er nog steeds gele kratten circuleren, heeft ’t Stoepje De Bakkerie gesommeerd daarmee te stoppen. De Bakkerie is vervolgens gedagvaard wegens merkinbreuk. ’t Stoepje beschuldigt De Bakkerie van schending van haar merkrechten en krijgt gelijk van de rechter, zoals blijkt uit het vonnis van de rechtbank van 31 augustus 2016.

Geen uitputting rechten

De Bakkerie had nog aangevoerd dat het merkrecht was ‘uitgeput’ en dat ’t Stoepje geen eigenaar meer zou zijn van de kratten. Als een product eenmaal met toestemming in de handel is gebracht, kan een merkhouder zich normaliter namelijk niet meer verzetten tegen de verdere verhandeling. De rechtbank passeert dat verweer. De kratten zijn meer dan alleen een vervoermiddel, niet is aangetoond dat de kratten eigendom zijn van de afnemers en ze zijn ook in onderhoud bij ’t Stoepje. Aldus is sprake van gebruik door ‘t Stoepje van haar eigen merk en is geen sprake van uitputting.

Verwarring

De gele kratten van ’t Stoepje worden door De Bakkerie gevuld met haar eigen waar, dat vervolgens via de franchisenemers bij de kopers terecht komt. Daardoor kan immers herkomstverwarring ontstaan omdat de kopers kunnen menen brood van ’t Stoepje te kopen dat in feite van De Bakkerie afkomstig is.

Eigen schuld

Dat ’t Stoepje hier zelf aan bijdraagt, door toe te staan dat de franchisenemers ook producten van derden mogen verkopen, doet niets af aan de gepleegde inbreuk. Het is overigens wel van belang voor de eventuele schade die ’t Stoepje stelt te hebben geleden. ’t Stoepje vordert namelijk een bepaald bedrag per krat per maand als schade maar daar wil de rechtbank niet in mee. Voor die claim moet ’t Stoepje een aparte schadestaatprocedure volgen.

Merk inbreuk staat vast

De uitkomst is dat De Bakkerie wordt verboden om inbreuk te maken op de merkrechten van ’t Stoepje op straffe van een dwangsom van € 250,= per overtreding. Ook oordeelt de rechtbank dat De Bakkerie aansprakelijk is voor de schade die in een aparte procedure moet worden opgemaakt.

Schade door inbreuk

Uit dit vonnis blijkt dat het plegen van merkinbreuk op de loer ligt wanneer linksom of rechtsom gebruik wordt gemaakt van beschermde merken van een andere partij. Het vonnis leert ook dat de merkhouder die met succes zijn merkrechten inroept, bij het bepalen van de hoogte van de geleden schade rekening moeten houden met de vraag of en in hoeverre de inbreuk aan hemzelf kan worden toegerekend. Zelfs als de inbreuk vaststaat, is het vaststellen van de geleden schade nog een flinke uitdaging.

Als u vragen heeft over het gebruik van uw merk of dat van een concurrent, dan kunt u contact opnemen met onze specialisten.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.