flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 december 2021

Convenant blokkering websites

In oktober is het ‘Convenant Blokkeren Websites’ ondertekend door de Nederlandse internetaanbieders en rechthebbenden, verenigd in de Federatie Auteursrechtbelangen en Stichting Brein. Hierdoor hebben internetaanbieders en rechthebbenden een overeenstemming bereikt over het blokkeren van websites, die content bevatten die volgens de rechter inbreuk maakt op het auteursrecht of de naburige rechten.

Auteursrechtkwestie

Dankzij het auteursrecht heeft de maker van een creatieve prestatie het exclusieve recht om te bepalen wat er met zijn werk gebeurt. Helaas zien we de afgelopen jaren vaak dat er op internet veel aanbieders en uploaders zijn van illegale content. Dit is dus auteursrechtelijke content, waarvoor geen toestemming door de auteur is gegeven om zijn werk te delen of te verspreiden. Auteursrechthebbenden ondervinden schade van de illegale downloads, aangezien hierdoor minder van hun werk wordt verkocht. Stichting Brein is een organisatie die de belangen van auteurs- en naburig rechthebbenden behartigt en daarbij de bestrijding van grootschalige inbreuken op deze rechten probeert te achterhalen.

Afspraken convenant

Dit convenant is naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak gekomen op initiatief van Stichting BREIN tegen een internetaanbieder. Hiervoor moest Stichting BREIN steeds tegen elke provider bij de rechter afzonderlijk de blokkade van websites met illegale content proberen te bewerkstelligen. Door dit convenant beloven alle internetaanbieders websites die illegaal beschermde content downloaden gezamenlijk te blokkeren. Dit zal dan gebeuren na een rechterlijke uitspraak, waarbij Stichting Brein deze dan zal starten. Voor Stichting Brein zal het dus veel sneller en efficiënter worden om inbreukmakende sites landelijk te laten blokkeren. Vervolgens zullen de afspraken in het convenant vastgelegd worden voor de procedure tot het verkrijgen van een blokkeringsbevel. Ten slotte zullen de partijen de uitvoering en de werking van het convenant 1 keer in de twee jaar evalueren.

Waarborgen

Indien een rechter dus bepaalt dat een provider een website moet blokkeren, zullen de andere providers dit ook moeten doen. Wel is deze belofte met een paar waarborgen omkleed. Zo mag Stichting Brein alleen de grote providers voor de rechter slepen. Daarbij dient de auteursrechtenorganisatie steeds een andere provider te kiezen. Ten slotte behouden de providers bovendien het recht om niet over te gaan tot een blokkering. Hierdoor zal Stichting Brein dan weer een juridische procedure moeten beginnen.

Vreugde creatieve sector

Minister Dekker van rechtsbescherming hoopt dat er door dit convenant een einde komt aan de ‘internetpiraterij’. De belanghebbenden zijn dan ook zeer verheugd dat dit convenant tot stand is gekomen. Zij hopen dat dit convenant kan bijgedragen aan het eerlijk belonen van het gebruik van creatieve prestaties van de makers, producten en uitgevers van films, series, boeken, muziek, videogames en beeld. Door deze samenwerking tussen internetaanbieders en de auteursrechthebbenden kunnen inbreuken worden voorkomen.

Advies

Zijn uw rechten geschaad wegens het delen van uw content zonder toestemming? Neem dan met een van onze auteursrecht specialisten contact op. Zij leggen u graag uit wat uw mogelijkheden zijn.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.