flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 27 februari 2015

Concurrentie door ex-werknemer mag

Het overkomt mening werkgever; een ex-werknemer begint voor zichzelf in dezelfde branche. Of dat mag hangt vaak af van de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst. Denk aan afspraken omtrent concurrentiebeding en relatiebeding. Ook speelt mee hoe de nieuwe onderneming te werk gaat en of de ex-werknemer daarmee inbreuk maakt op de bestaande oudere rechten van de oud-werkgever.

Claim bescherming concept

De kortgedingrechter in Amsterdam heeft zich recent uitgesproken in een zaak tussen een B.V. die online onder de naam “De Luxebox” digitale cadeaudozen aanbiedt, en een nieuwe onderneming van een oud-werknemer die de naam De Digitale Giftbox gebruikt voor dezelfde activiteiten. Volgens de eiser zijn zowel het product als het onderliggende marketingconcept beschermd op basis van de Auteurswet. Ook maakt zijn oud-werknemer volgens hem inbreuk op het beeldmerk van De Luxebox, is er onrechtmatig gehandeld en is zelfs sprake van bedrijfsspionage en van schending van bedrijfsgeheimen.

Geen bescherming voor werkwijze en concept

De rechter stelt vast dat auteursrechtelijke bescherming in principe mogelijk is voor digitale producten en diensten, zolang het om een waarneembare schepping gaat. De bescherming gaat niet zover dat deze ook ziet op de werkwijze, het concept en de marketingstrategie, zoals De Luxebox aanvoert. De rechter beperkt zich in het geschil tot de vergelijking van de uiterlijke kenmerken, zoals de afbeeldingen op de websites. Hoewel er in beide gevallen gebruik wordt gemaakt van een gestileerd doosje, zijn de zichtbare verschillen te groot om te kunnen spreken van inbreuk op het auteursrecht.

Beeldmerk

Er is volgens de kortgedingrechter ook geen merkinbreuk gepleegd. Het beeldmerk van eiser omvat onder andere het woordbestanddeel “De Luxebox”, maar dit element neemt een ondergeschikte plaats in binnen het merk zelf. Dat in het teken “De Digitale Giftbox” ook het element “box” voor komt, in onvoldoende voor inbreuk. Het gaat om een enkel beschrijvend element en van verdere overeenstemming is geen sprake, laat staan van verwarring.

Concept niet uniek

De rechter zet uiteen dat concurrentie in principe is toegestaan en dat er moet worden geoordeeld of er voldoende afstand is gehouden om nodeloze verwarring te voorkomen. Dat is hier volgens de rechter het geval. Volgens de eiser is haar concept uniek, omdat sprake is van kortingen én van gratis aanbiedingen. De rechter is daardoor niet overtuigd en gaat mee in het verweer van gedaagde dat er veel bedrijven zijn die op digitale wijze kortingsacties en digitale vouchers verspreiden, zoals Groupon en Vouchervandaag.nl. Virtuele cadeaudozen zijn bovendien grotendeels technisch en functioneel bepaald en waar mogelijk is voldoende afstand gehouden.

Geen bedrijfsspionage

Ook van bedrijfsspionage is geen sprake. De rechter begrijpt dat eiser er niet gelukkig mee is dat een ex-werknemer zich op dezelfde markt begeeft, maar in de vaststellingsovereenkomst bij het einde van het dienstverband is door eiser afgezien van een concurrentiebeding. Verder blijkt uit niets dat bijzondere of vertrouwelijke gegevens zijn gebruikt, zoals klantgegevens of partnerinformatie. De informatie die de ex-werknemer gebruikt, is bovendien openbaar en eenvoudig verkrijgbaar.

Ook geen overtreding geheimhoudingsbeding

De oud-werkgever beweert dat zijn nieuwe concurrent vertrouwelijke informatie van een bedrijfspresentatie heeft gebruikt en brengt die presentatie ook in het geding. Op de website van gedaagde staat een tekst die daarvan zou zijn afgeleid, maar de rechter wijst op het in de marketing gebruikelijke taalgebruik. Vertrouwelijke informatie is niet terug te vinden. Ook is onvoldoende dat de gedaagde van haar oude e-mailaccount zakelijke mails naar haar privéadres heeft gestuurd. Dat levert niet per definitie schending van de geheimhouding op en is verklaarbaar aangezien gedaagde ook buiten werktijd om actief was voor haar voormalige werkgever.

Concurrentie mag, tenzij

Uit deze uitspraak blijkt dat de oud-werkgever niet kan voorkomen dat een oud-werkneemster haar concurrerende activiteiten voortzet. Van inbreuk is in casu geen sprake en er is geen concurrentiebeding van toepassing. Dat laatste maakt het voor de werkgever in dit geval ondoenlijk om actie te ondernemen. Vrije handel en gezonde concurrentie is toegestaan, tenzij er afspraken zijn gemaakt die dat verhinderen of als er sprake is van inbreuk. Alleen al om die reden is het voor werkgevers van belang dat zij passende concurrentiebedingen en relatiebedingen vastleggen die doeltreffend zijn. Te ruime of te eenzijdige bedingen houden namelijk ook geen stand. Laat u daarom goed voorlichten voordat u personeel aanneemt of uit dienst laat gaan.

Meer weten over dit onderwerp?

Neem contact op met een van onze specialisten of bel meteen op +31(0) 205 210 130.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
29 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.