flib 50 jaar
Home » Expertise » Huurrecht » Achterstallig onderhoud

Achterstallig onderhoud

Het huurrecht dat 1 augustus 2008 in werking is getreden, bevat een regeling omtrent achterstallig onderhoud en andere tekortkomingen aan het gehuurde. Deze gebrekenregeling verplicht de verhuurder om (alle) gebreken aan het gehuurde te verhelpen. Het huurrecht geeft de huurder ook een aantal instrumenten om het af te dwingen. Zo heeft de huurder wanneer er een gebrek is, waardoor de huurder verminderd huurgenot heeft, de mogelijkheid om een vermindering van de huurprijs te vorderen.

Procedure bij de kantonrechter

Bij middenstandsbedrijfsruimte kunnen, in een aantal gevallen, zowel de huurder als de verhuurder de rechter vragen de huurprijs, zo deze niet overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, nader vast te stellen. Daaraan voorafgaand dienen partijen hierover advies in te winnen bij de bedrijfshuuradviescommissie dan wel bij een andere deskundige zoals een taxateur van onroerend goed. Komen partijen er vervolgens niet uit, dan kan ieder van hen een procedure bij de kantonrechter opstarten.

Wij treden op voor zowel (professionele) verhuurders als (particuliere) huurders.

« Terug naar huurrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.