flib 50 jaar

Partner in business uitgelicht

Buiten winnen, is binnen beginnen.

De context waarin we dagelijks zakendoen in 2022 is dynamischer dan ooit, met de geopolitieke impact op grondstoffen, de logistieke keten, de arbeidsmarkt, het investeringsklimaat, etc. Als ondernemer bent u altijd alert om juist nu eventuele kansen voor uw organisatie te identificeren en waar nodig uw strategie aan te scherpen, nieuwe diensten te ontwikkelen of tactisch te handelen. Die wendbaarheid maakt het ondernemen ook zo boeiend en betekenisvol.

FLIB is daarbij op gezette tijden graag uw sparringpartner als het gaat om het adviseren wat die verandering in strategie voor impact kan hebben op de juridische structuur en zekerheden die nodig zijn om uw risico’s te managen, nieuwe samenwerkingen te structureren of nieuwe markten te betreden. En zo bent u als ondernemer met uw directieteam leidend in het proces van continue bijsturen en innoveren.

De resultaatgerichtheid van FLIB maakt dat we persoonlijk betrokken zijn bij uw succes en de realisatie van uw ambities en plannen. Waarbij wij ervan overtuigd zijn dat de dynamische markt waarin we opereren maakt dat de uitrol van uw strategie meer dan ooit een aanpak vergt die oog heeft zorgt voor de alignment van alle medewerkers en managers om snel en doelgericht te veranderen. Daarbij zien wij dat het creëren van draagvlak voor die ambities en het actief betrekken van uw medewerkers bij de invulling van de strategie essentiëler is dan ooit.

Stelt u zichzelf daarbij de vraag: Is mijn organisatiecultuur voldoende flexibel en open om de plannen die ik heb gemaakt succesvol te implementeren? Of om Peter Drucker te citeren ‘Culture eats strategy for breakfast’. Niet om te suggereren dat strategie niet belangrijk is, maar om te benadrukken dat een ‘strong and empowering’ cultuur de weg naar succes vergroot.

FLIB is recent een samenwerking aangegaan met Rietveld inc. om waar nodig haar cliënten ook in de uitrol en strategy engagement breder te ondersteunen. Het bureau specialiseert zich op change management en zet haar hands-on adviseurs in bij projecten waar de uitrol en buy-in van strategie naar de organisatie gevraagd is. Om zo teams te activeren en succesvol projecten en processen te implementeren.

Rietveld inc. zorgt voor een heldere analyse van de huidige organisatiecultuur om o.a. de veranderbereidheid, informele influencers, ongeschreven regels en gebruiken te identificeren als kracht voor het ontwikkelen van het juiste draagvlak binnen uw organisatie. Daarbij werken zij data-gedreven en met uw teams in korte sprints (60-100 dagen) aan de concrete vertaling van de strategische doelen naar implementatie. Uw medewerkers zijn onderdeel van de oplossing. Om gelijktijdig met het directieteam top down te juiste voorwaarden te scheppen voor de teams om succesvol te kunnen zijn. Daarbij wordt de interne communicatie vanaf dag 1 ondersteund vanuit het inhuis communicatieteam bij Buro Rietveld. Uw change managementverhaal is eenduidig en wordt van juiste middelen  voorzien om voortgang en succes transparant te delen en iedereen te betrekken bij de strategische koers.

 

Meer weten over de kracht van succesvol veranderen? Bel FLIB…..en mogelijk helpen we u te winnen door binnen te beginnen.

www.rietveldinc.nl

Send us a message

In case you have any questions or would like to schedule an appointment, please feel free to use the form below.