flib 50 jaar

Huurrecht

Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt, aan de andere partij, de huurder, een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik ter beschikking te stellen en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie, meestal bestaande uit betaling van de huurprijs. De huurovereenkomst is een zogenaamde duurovereenkomst, hetgeen betekent dat de huur wordt aangegaan voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Echter, er zijn verschillende typen huur die het huurrecht onderscheidt, zoals de huur van middenstandsbedrijfsruimte (bijvoorbeeld horecagelegenheden en winkels), overige bedrijfsruimte (kantorenpanden) en huur van woonruimte. Voor ieder type huur geldt een ander regime voor bijvoorbeeld de wijze van beëindiging van de huurovereenkomst. De advocaten van Fruytier beschikken over alle kennis
betreffende huurrecht.

Standaard huurovereenkomst

De verhuurder dient huurgenot te verschaffen, waarvoor de huurder als tegenprestatie de afgesproken huursom verschuldigd is. De afspraken tussen partijen worden meestal in een huurovereenkomst vastgelegd. Veelal wordt hiervoor een standaard huurovereenkomst gebruikt, waarvan deel uitmaken de ‘algemene bepalingen’. De huurovereenkomst is een van de benoemde overeenkomsten van boek 7 uit het burgerlijk wetboek (BW).

ROZ contracten

Veel gebruikte standaard huurovereenkomsten zijn de modellen van de Raad van Onroerende Zaken. De zogenaamde ROZ-contracten zijn er zowel terzake woonruimte, winkelruimte als ook kantoorruimte. Indien bepalingen uit deze standaardmodellen niet overeenkomen met hetgeen partijen daadwerkelijk willen afspreken, doen partijen er goed aan hiervoor afzonderlijke contractuele bepalingen in de huurovereenkomst op te nemen.

Huurovereenkomst bedrijfsruimte

Huurovereenkomsten aangaande overige bedrijfsruimte (kantoorruimte) kennen een vergaande contractsvrijheid. Huurders hebben weinig wettelijke huurbescherming, terwijl huurders van middenstandsbedrijfsruimte over het algemeen veel beter worden beschermd. Wij treden op voor zowel commerciële alsook particuliere huurders en verhuurders en procederen over alle aspecten van het huurrecht. Tevens adviseren wij regelmatig op het gebied van Airbnb, huurbedingen in hypotheekaktes of geschillen in de VvE.

Meer weten? Neem dan direct contact op met een van onze specialisten. Problemen met een huurder? Download hier het e-book huurrecht. Na lezing nog vragen? Bel vrijblijvend even met onze huurrecht advocaat.

Huurrecht specialists

Related articles: huurrecht

Send us a message

In case you have any questions or would like to schedule an appointment, please feel free to use the form below.