Specialisations for the Bar Association

De hierna genoemde advocaten hebben zich voor 2020 op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

  • Marcel Fruytier staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Fusies en Overnames en Bestuurdersaansprakelijkheid ;
  • Myrddin van Westendorp  staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Fusies en Overnames en Bestuurdersaanprakelijkheid
  • Jop Fellinger staat geregistreerd op ICT recht en Privacyrecht;
  • Vincent van Oosteren staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, Fusies en Overnames en Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Koen Wanders staat geregistreerd op Ondernemingsrecht, \Vennootschappen en Agentuur & Distributie
  • Mignon Meermans staat geregistreerd op Intellectueel Eigendom
  • Bert Gravendeel staat geregistreerd op Intellectueel Eigendom
  • Bart Roelink staat geregistreerd op Arbeidsrecht.

 

Deze registratie is gebaseerd op het aantal opleidingspunten dat de betreffende advocaat in  het voorgaande kalenderjaar heeft gehaald in het genoemde rechtsgebied. Deze registratie zegt dus alleen iets over de laatstelijk genoten opleiding en doet geen recht aan de werkelijke ervaring van de betreffende advocaat. Meer weten over de uitgebreidere specialisaties van onze advocaten. Neem contact met ons op. Wij vertellen u graag meer.

 

Send us a message

If you have questions, please use the form below. We will contact you as soon as possible.