flib 50 jaar
Home » Expertise » Arbeidsrecht » Arbeidsovereenkomst van opdracht

Arbeidsovereenkomst van opdracht

Onzekerheden blijven toenemen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers bij samenwerkingen waar geen gebruik wordt gebruik gemaakt van een arbeidsovereenkomst. De opdrachten worden veelal per e-mail bevestigd. Toch zitten ook aan freelance of tijdelijke werkzaamheden arbeidsrechtelijke kanten en een risico aan. Opdrachtgevers die met een flexibele schil werken doen er goed aan zich te laten informeren over de wederzijdse verplichtingen binnen deze samenwerkingen. Deze worden vastgelegd in een overeenkomst van opdracht.

Het verschil met een arbeidsovereenkomst

Als arbeid niet wordt verricht op basis van een arbeidsovereenkomst is veelal sprake van een overeenkomst van opdracht. Uit de praktijk blijkt dat deze overeenkomst in veel gevallen toch kan worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst. Zowel de fiscus als de civiele rechter beschouwen de werkovereenkomst namelijk vaak als een arbeidscontract of dienstbetrekking, ongeacht wat de partijen (schriftelijk) zijn overeengekomen. Dit kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer. De opdrachtgever moet dan namelijk loonbelasting en sociale zekerheidspremies afdragen. De opdrachtnemer heeft onder meer recht op ontslagbescherming en op doorbetaling van loon bij ziekte.

Verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer

Is er sprake van een overeenkomst van opdracht? Dan hebben beide partijen na het ondertekenen van de overeenkomst verschillende verplichtingen. De opdrachtgever is onder meer verplicht loon of salaris te betalen en de onkosten van de opdrachtnemer te vergoeden – mits deze kosten niet zijn inbegrepen in het loon. De opdrachtnemer zegt op zijn beurt toe werkzaamheden goed en gedegen uit te voeren. Ook bevestigt de opdrachtnemer de opdrachten zelf uit te voeren, tenzij dit anders is vastgelegd in de overeenkomst. Tijdens de opdracht houdt de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte van de werkzaamheden die verricht worden en de manier waarop deze worden verricht.

Voorbeelden van overeenkomsten van opdracht zijn:

  • Managementovereenkomsten
  • Consultancy-overeenkomsten
  • Franchiseovereenkomsten
  • Freelance-overeenkomsten
  • Detacheringsovereenkomsten

Een overeenkomst van opdracht opstellen of toetsen

Fruytier Lawyers in Business kent de voor- en nadelen van de verschillende vormen van deze werkovereenkomsten. Waar moet u op letten bij het voortijdig of tussentijds beëindigen van een overeenkomst? Welke risico’s brengt deze vorm van samenwerking met zich mee voor uw onderneming? Welke inhoudelijke afspraken mogen niet ontbreken in de samenwerkingsovereenkomst? Wij kunnen u behoeden voor allerlei valkuilen, juridische vraagstukken die met deze overeenkomsten gepaard gaan voor u oplossen en een overeenkomst van opdracht voor u opstellen of toetsen.

« Terug naar arbeidsrecht
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.