Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Wanbetaler aanpakken? Vraag faillissement aan!

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 05 juni 2014
 • Dreigen met faillissement kan een zeer effectief middel zijn om wanbetalende klanten alsnog te laten betalen. Weinig schuldenaren wachten immers een faillissement af. Als ook dreigen niet tot betaling leidt, kan een daadwerkelijke faillissementsaanvraag volgen om uw vordering voldaan te krijgen. De vordering wordt in dat geval in het faillissement ingediend. Wanbetalende klanten zijn voor veel bedrijven een groot probleem. Zij kunnen het voortbestaan van het bedrijf bedreigen. Een groot aantal wanbetalers leidt immers in veel gevallen tot een slechte liquiditeitspositie bij de schuldeiser. Er zijn veel juridische middelen om de wanbetaler tot betaling over te laten gaan, zoals incasso of een dreigende brief van een advocaat, maar het aanvragen van een faillissement wordt weinig toegepast als drukmiddel. En dat terwijl alleen al het dreigen met faillissement de schuldenaar vaak genoeg is. Veel wanbetalers, bedrijf of consument, zullen de faillissementsaanvraag immers niet afwachten. Bij een faillissement verliest de schuldenaar immers de beschikking over zijn vermogen en verkoopt een curator zijn bezittingen.

  Hoe vraag je faillissement aan?

  Om het faillissement van een (rechts)persoon te kunnen vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Het Hof Arnhem – Leeuwarden heeft recent deze voorwaarden nogmaals herhaald http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2014:199

  De schuldenaar moet opgehouden zijn met betalen. Volgens het hof kan een faillietverklaring worden uitgesproken indien summierlijk is gebleken van een ten tijde van de faillissementsaanvraag bestaand vorderingsrecht van de aanvragende schuldeiser. Daarbij moeten er op zijn minst twee schuldeisers zijn en tenminste één opeisbare vordering. Daarvan is al sprake als de betalingstermijn voor de vordering is verstreken. Een achtergestelde vordering die pas bij liquidatie moet worden voldaan is dat niet, zo besliste het hof.

  Verloop faillissementsaanvraag

  Een advocaat moet het verzoekschrift opstellen en ondertekenen. Hierin moet ook de zogenaamde steunvordering worden gemeld. Meestal gaat er eerst nog een conceptverzoekschrift naar de wanbetaler. In de begeleidende brief staat dan een laatste mogelijkheid tot betaling voordat het verzoekschrift echt wordt ingediend. Als de wanbetaler dan nog niet betaalt, wordt het faillissement echt aangevraagd. De deurwaarder roept in dat geval de wanbetaler op om te verschijnen bij de rechtbank voor de mondelinge behandeling van het verzoekschrift. De aanvrager betaalt in eerste instantie de kosten voor het opstellen en aanvragen. Als het faillissement eenmaal is uitgesproken, kan hij deze kosten in het faillissement indienen. Deze worden met voorrang voldaan.

  Verweer schuldenaar

  Als de wanbetaler geen of niet voldoende verweer voert tegen zijn faillissementsaanvraag, wordt het faillissement uitgesproken. Als hij wel verweer voert, hangt het van de feiten en omstandigheden af of de rechter hierin meegaat. In veel gevallen zal de schuldenaar de vordering of de steunvordering betwisten. Het is daarom essentieel om het bestaan van de vordering te kunnen aantonen. Voor al uw incassovraagstukken en de vraag of een faillissementsaanvraag van uw klant ook voor u kan resulteren in een vlotte betaling van uw vordering mail naar mvandijk@flib.nl of bel naar 020-5210130 en vraag naar Marten van Dijk.

   

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Faillissementsfraude steviger aangepakt

Als een ondernemer in de aanloop naar een faillissement zo ver gaat dat hij faillissementsfraude pleegt, is hij binnenkort ook strafrechtelijk te vervolgen door het ...

Lees verder

Pre-pack wordt wettelijk vastgelegd

Met het indienen van een wetsvoorstel voor verandering van de faillissementswet krijgt de pre-pack binnenkort een wettelijke basis. Een pre-pack is in feite een goed ...

Lees verder

Faillissement als ondernemer? 5 jaar bestuursverbod mogelijk

Binnenkort hangt elke bestuurder van een rechtspersoon een bestuursverbod van maximaal vijf jaar boven het hoofd. Op dit moment ligt de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, die ...

Lees verder

Crediteurenakkoord laatste redmiddel tegen faillissement

Vaak zien bedrijven met zulke grote schulden dat ze die niet meer kunnen voldoen nog maar één oplossing om van hun schuldeisers af te komen: ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media