flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 29 juni 2022

Consumentenkoop

We zijn het allemaal, maar sommigen van ons niet altijd: een consument. Ook voor bedrijven is de consumentenkoop belangrijk, de meeste bedrijven verkopen hun producten of verlenen hun diensten namelijk aan de consument. Maar wat is een consumentenkoop precies? En waarom is dat van belang? Blijf lezen om daar achter te komen!

De consumentenkoop

Om te kunnen spreken van een consumentenkoop moet er worden voldaan aan vier criteria, namelijk:

  1. Ten eerste moet er een koop plaatsvinden waarvoor ook een koopovereenkomst wordt gesloten tussen de koper en de verkoper.
  2. Ten tweede moet de koop gaan om een roerende zaak. Roerende zaken zijn dingen die door de mens zijn te beheersen en die verplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld een auto, computer of tafel.
  3. Ten derde moet de koper een ‘’particuliere koper’’ zijn. Dat houdt in dat de koper niet voor of namens zijn werk of de uitvoering daarvan handelt.
  4. Ten vierde moet de verkoper een ‘’professionele verkoper’’ zijn. De verkoper moet dus juist wél voor of namens zijn werk of de uitvoering daarvan handelen.

Een consumentenkoop kan dus nooit ontstaat wanneer de koper en verkoper een bedrijf zijn. Als de koper en verkoper beide een ‘’particulier’’ zijn, kan er ook geen consumentenkoop ontstaan.

Het belang van de consumentenkoop: strengere regels

De reden dat het van belang is om te weten of het om een consumentenkoop gaat ligt in de wet. De wet biedt namelijk meer bescherming voor de consument dan voor een bedrijf. Bij een consumentenkoop gelden er namelijk strengere regels voor de verkopers, bijvoorbeeld de verplichting tot correcte nakoming van de consumentenkoopovereenkomst. Wat deze strengere regels precies inhouden, en wat de gevolgen daarvan zijn leest u in de volgende blog(s).

Voorbeeld uit de praktijk

In 2005 deed de Europese rechter uitspraak over een zaak waarin er sprake zou zijn van een consumentenkoop. Dit bleek echter niet helemaal het geval. De koper had dakpannen gekocht als consument. Deze dakpannen werden deels voor zijn woning gebruikt, en deels voor zijn beroepsmatige boerderij. Toen de koper de verkoper van de dakpannen aanklaagde kwam deze verdeling naar voren. De rechter besloot dan ook om de vordering van de koper slechts voor een deel toe te wijzen: hij was bij het sluiten van de koop slechts deels een consument, en dus gelden de aanvullende rechten voor consumenten ook voor een deel.

Het verschil uit het bovenstaande voorbeeld is als volgt. Wanneer een consument iets koopt wordt er in de basis van uitgegaan dat de consument niet voldoende kennis heeft over hetgeen hij koopt, waardoor de consument extra wordt beschermd door de wet. Voor bedrijven geldt deze bescherming niet. Doordat de koper uit het voorbeeld slechts voor een deel als consument kon worden gezien, geldt deze bescherming ook voor een deel. Het gedeelte dat de koper als bedrijf gezien kan worden had geen recht op deze extra bescherming.

Heeft u een vraag over een aankoop als consument of een vraag voor uw onderneming op het gebied van het consumentenrecht? De advocaten van Fruytier Lawyers in Business denken graag met u mee! Neem daarom gerust geheel vrijblijvend contact op met één van onze experts.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

10 augustus 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
26 juli 2023
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
19 augustus 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
28 juni 2022
Ontdek meer
Fruytier Lawyers in Business
Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.