flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 16 april 2021

Beïnvloeden Zoom en Teams jouw merkrechten?

Het geluid van de Nespressomachine, de verbouwing bij de buren van je manager en de vriend van een collega die komt overleggen over het avondeten: door het thuiswerken worden online meetings via Zoom of Teams van vele geluidseffecten voorzien. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de thuiskantoor-tijgers die tijdens de online meetings nauwelijks verstaanbaar zijn door een onstabiele internetverbinding of krakende microfoon. Zo wil het weleens voorkomen dat je tijdens een Zoom of Teams meeting door het slechte geluid een naam niet helemaal goed verstaat. Je noteert de naam zoals je het hoort; met Google kom je er wel. Als je tenminste niet bij een auditief overeenstemmend merk van een concurrent uitkomt. En dat risico heeft merkenrechtelijke consequenties.

Bij de beoordeling of twee merken zonder verwarring te wekken naast elkaar kunnen bestaan, worden de betrokken tekens beoordeeld op hun visuele, fonetische en begripsmatige overeenstemming. Met andere woorden: je moet niet alleen goed kijken naar de merken van je concurrenten, maar ook goed luisteren en de conceptuele betekenis ervan interpreteren. In 1999 oordeelde het Hof van Justitie van de EU in het arrest LIoyd Schukfabrik dat er enkel op basis van de auditieve overeenstemming verwarringsgevaar kan bestaan tussen twee merken (zoals tussen schoenenmerken LIoyd en Loint’s).

Bestreden Uniemerkaanvraag

Door de nieuwe standaard van thuiswerken en online vergaderen kan enkel een fonetische overeenstemming sneller leiden tot verwarringsgevaar. Zoveel valt af te leiden uit een recente beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van het EUIPO, de organisatie die over de registratie van Uniemerken gaat (22/02/2021 R 583/2020-2 Kidaq / HYDAC (fig.)).

De Kamer overwoog dat het oudere merk “HYDAC” en de merkaanvraag “KIDAQ” verwarringwekkend veel op elkaar lijken, ondanks een beperkte visuele gelijkenis en het feit dat de tekens niet dezelfde (want geen) betekenis dragen. Het auditieve aspect van de tekens speelt namelijk een significante rol, des te meer nu consumenten kunnen verwijzen naar merken bij “nicht perfekten Akustik (z.B. im Laufe eines Online-Meetings)”. Oftewel “bij niet perfecte akoestiek, bijvoorbeeld gedurende online meeting”’. Hierdoor kunnen geringe auditieve verschillen tussen tekens onopgemerkt blijven, zelfs door een zeer gespecialiseerd en dus oplettend publiek. De uitkomst hiervan is dat de merkhouder van “HYDAC” met succes een stokje heeft gestoken voor de merkregistratie van “KIDAQ”.

De moraal van dit verhaal? Staar je niet blind op de (beperkte) visuele gelijkenis tussen jouw merken en die van concurrenten, maar spreek ze uit. Zouden de merken in een gesprek met elkaar kunnen worden verward? Houd er dan rekening mee dat je merkaanvraag kan worden afgewezen, of juist dat je op basis van je oudere merk succesvol kan optreden tegen die van concurrenten. Spreken is dus niet altijd zilver, in het merkenrecht is het goud.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het merkenrecht? Neem dan contact op met onze merkenrecht specialist mr. Marleen Hoenink of bel meteen naar +31(0) 205 210 130.

Artikelen door Marleen Hoenink

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.