flib 50 jaar
Gepubliceerd op: 9 augustus 2023

Bewijsbeslag, wat moet u doen?

Het leggen van beslag op bewijs (“bewijsbeslag”) is een bijzondere vorm van conservatoir beslag. Het doel van dit beslag is om bewijs (informatie) veilig te stellen tijdens of voorafgaand aan een juridische procedure en deze informatie vervolgens te gebruiken om een vordering in een juridische procedure (nader) te onderbouwen. De deurwaarder neemt daarbij de in beslag genomen informatie in bewaring. De deurwaarder zorgt ervoor dat deze stukken veilig blijven opgeslagen tijdens de procedure. Deze mogen pas worden vrijgegeven nadat de rechter daarover heeft geoordeeld. In dit artikel leest u alles wat u moet weten over bewijsbeslag.

Stappen voor het leggen van bewijsbeslag

Stap #1: Verlof

Voordat een deurwaarder op pad kan gaan om bewijsbeslag te leggen, dient er toestemming te zijn verkregen van de voorzieningenrechter: het verlof tot het leggen van beslag.
Net zoals bij een regulier conservatoir beslag wordt er een beslagrekest ingediend. Dat is een specifiek soort verzoekschrift. Hierin wordt de rechter verzocht verlof te verlenen voor het leggen van beslag en worden de juridische gronden uiteengezet.

Voor het leggen van bewijsbeslag is vereist dat de verzoeker specifiek onderbouwt dat er geen andere mogelijkheden zijn om de informatie waar men beslag op willen leggen veilig te stellen.  Ook dient de verzoeker de informatie die hij in beslag wil nemen precies te omschrijven. In het verzoek tot het verlenen van verlof dient op grond van artikel 843a Rv het volgende te worden onderbouwd:

  • Verzoeker dient een rechtmatig belang te hebben bij het verkrijgen van de bescheiden;
  • Verzoeker moet de bescheiden/informatie omschrijven, waarop hij beslag wenst te leggen en;
  • Het moet gaan om bescheiden die zien op een rechtsbetrekking waarin verzoeker (of haar rechtsvoorgangers) partij zijn

Het leggen van beslag is niet bedoeld om bergen informatie te verkrijgen om pas daarna te beoordelen of er voldoende bewijs is voor het starten van een procedure. Daarom moet u het rechtmatige belang om deze informatie te verkrijgen nauwkeurig omschrijven in het verzoekschrift.

Stap #2: Beslag

Nadat de rechter het verlof heeft verleend zal de deurwaarder, meestal met behulp van een officier van justitie, een ICT-specialist en/of slotenmaker, beslag leggen. De deurwaarder maakt een proces-verbaal op van alle stukken die in beslag zijn genomen. Vervolgens zal een onafhankelijke derde, vaak een gespecialiseerd ICT-bedrijf, de in beslag genomen informatie stukken in bewaring nemen totdat in de hoofdzaak is beslist.

Stap #3: Hoofdzaak

In principe bepaalt de rechtbank dat de eis in de hoofdzaak binnen twee weken ingesteld dient te worden om afgifte en/of inzage van de in beslag genomen stukken te verkrijgen. De rechtbank zal in deze procedure aan de orde laten komen of de verzoeker rechtmatig belang heeft bij de vordering tot afgifte van hetgeen in beslag is genomen. Dat kan in kort geding, maar ook in een bodemprocedure.

Wat te doen wanneer er bij u bewijsbeslag wordt gelegd?

1. Verleen medewerking aan de deurwaarder. U kunt zich zeker verweren, maar dit is niet het moment. Probeer dan ook om rustig te blijven.
2. Vraag de deurwaarder om een kopie van het verlof dat door de rechtbank verleend is, zodat u met dit stuk in de hand direct contact kunt zoeken met een advocaat. Samen kunnen jullie onderzoeken waar het over gaat en welke vervolgstappen u het beste kunt nemen.
3. Let op de deskundigen die aan het werk zijn. Deze deskundigen mogen geen informatie in beslag nemen die geen eigendom is van de partij tegen wie het verlof is verleend. Het is niet toegestaan om privé-bestanden in beslag te nemen wanneer er verlof is verleend tegen uw bedrijf.
4. De inhoudelijke procedure kan snel volgen na het beslag. Het is dan ook verstandig snel contact op te nemen met een advocaat.

Vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Contact dan een van onze advocaten via de mail, telefonisch of vul het contactformulier in voor een vrijblijvend eerste gesprek. Wij denken graag met u mee.

Artikelen door Vincent van Oosteren

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.