De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 5 november 2013

Wijzigingen arbeidsrecht versneld ingevoerd

Wijzigingen arbeidsrecht versneld ingevoerd

De wijzigingen in het arbeidsrecht zullen versneld worden doorgevoerd, zo blijkt uit de brief (en in het bijzonder bijlage 2) van de Minister van Financiën aan de voorzitter van de Tweede Kamer van 11 oktober 2013. Hieronder leest u de belangrijkste wijzigingen.

Ontslagrecht per 1 juli 2015
Het gewijzigde ontslagrecht wordt ingevoerd per 1 juli 2015 in plaats van 1 januari 2016. Dit betekent onder meer dat de werkgever vanaf 1 juli 2015 aan werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn, een verplichte transitievergoeding moet betalen, die gemaximeerd wordt op EUR 75.000. Of een jaarsalaris als dat hoger is. De transitievergoeding bedraagt over de eerste 10 dienstjaren één derde van een maandsalaris per dienstjaar en vanaf de jaren na het tiende dienstjaar een half maandsalaris per dienstjaar. De ontslagvergoeding zoals we die nu kennen wordt afgeschaft. Verder zal de reden voor het ontslag bepalend worden voor wie de procedure gaat behandelen: het UWV of de kantonrechter.
Wijziging “passende arbeid” per 1 januari 2015 in plaats van per 1 januari 2016
De regeling omtrent “passende arbeid” in het kader van de WW, wordt een jaar eerder dan beoogd aangepast. Dit houdt in, dat voor WW’ers al na zes maanden alle arbeid als “passend” wordt aangemerkt. De werkloze zal dus met ingang van 1 januari 2015 al na zes maanden ook arbeid onder zijn niveau moeten accepteren, waar dit nu nog na 12 maanden is.
Wijziging ’ketenbepaling’ (ontstaan arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd) per 1 juli 2014
De zogeheten ketenbepaling, waarbij opeenvolgende arbeidsovereenkomsten na de derde overeenkomst of na de periode van drie jaar van rechtswege als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangemerkt, zal per 1 juli 2014 worden aangepast. In de nieuwe regeling kunnen maximaal drie tijdelijke contracten in twee jaar worden gesloten, indien men geen contract voor onbepaalde tijd wil aangaan. Tussen de contracten mag bovendien een periode van (maximaal) zes maanden zitten, terwijl deze onderbreking op dit moment nog maximaal drie maanden bedraagt.
Stamrecht: uitbetaling uiterlijk 15 november 2013
Ook de wijziging ten aanzien van het stamrecht wordt vervroegd doorgevoerd. Op Prinsjesdag heeft het kabinet besloten om de stamrechtvrijstelling voor nieuwe stamrechten af te schaffen. Per 1 januari 2014 moet een werknemer dus direct afrekenen met de Belastingdienst als hij een ontslagvergoeding krijgt. De ontslagvergoeding moet nu uiterlijk op 15 november 2013 zijn gestort op de bankspaarrekening of ingebracht zijn in de stamrecht-bv. Met de invoering van deze maatregel wil staatssecretaris Weekers van Financiën misbruik voorkomen. Belastingplichtigen met een bestaand stamrecht kunnen namelijk in 2014 profiteren van een gunstige regeling, als ze het bedrag in één keer laten uitbetalen. Weekers heeft willen voorkomen dat werknemers vervroegd het saldo eind 2013 op een bankspaarrekening zouden laten storten, om zich vervolgens in 2014 in één keer uit te laten betalen. Waarbij over slechts 80% van het gestorte bedrag belasting verschuldigd is.
Reden van de versnelde invoering van verschillende maatregelen, is onder meer om de werkgelegenheid op korte(re) termijn te vergroten. De plannen moeten nog worden doorgerekend door het Centraal Planbureau. Ook moeten de sociale partners zich er nog over buigen.
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Fruytier Lawyers in Business.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.