De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 19 oktober 2011

Wijzigingen 30%-vergoedingsregeling expats

In het belastingplan 2012 zijn de eerder aangekondigde wijzigingen in de 30%-vergoedingsregeling verder uitgewerkt. Graag zetten wij deze regeling en de voorgenomen wijzigingen kort uiteen.

30%-vergoedingsregeling

Nederland kent een belastingvoordeel voor uit het buitenland geworven gespecialiseerd personeel, de 30%-vergoedingsregeling. Deze regeling wordt toegepast op het salaris van buitenlandse specialisten, ook wel kenniswerkers genoemd. Hiertoe dient de werknemer aan een aantal vereisten te voldoen. De regeling wordt door de Belastingdienst toegekend en voor een maximum periode van tien jaar verstrekt. Onder de regeling hoeft over 30% van het loon uit dienstbetrekking (incl. eenmalige bonussen e.d.) geen belasting ingehouden te worden door de werkgever. In het meest gunstige geval, valt deze 30% van het inkomen geheel of gedeeltelijk in de hoogste belastingschijf waardoor er een belastingvoordeel is van 52% over dat deel van het inkomen. Daarnaast biedt de regeling nog andere voordelen: bijdragen van werkgevers voor internationale scholen blijven onbelast, buitenlandse rijbewijzen kunnen makkelijker worden omgezet en op verzoek wordt de belastingplicht van de werknemer in box 2 en box 3 aanzienlijk verminderd. Mede naar aanleiding van een nieuwsitem van RTL 4 eerder dit jaar heeft de staatssecretaris van Financiën besloten de huidige regeling voor een deel te wijzigen.

Een viertal wijzigingen:

  • Momenteel kunnen kwalificerende Nederlanders die meer dan tien jaar aaneengesloten in het buitenland hebben gezeten een beroep doen op de regeling. Deze tien jaar wordt nu aanzienlijk verlengd tot 25 jaar. Hierdoor zal het aantal Nederlanders dat nog in aanmerking komt voor de regeling aanzienlijk kleiner worden;
  • Voortaan zullen, in verband met mogelijke concurrentievervalsing, personen woonachtig binnen een straal van 150 km van de Nederlandse grens niet meer in aanmerking komen voor de regeling;
  • Er komt een norm voor het minimum vereiste salaris van de kennismigrant. Alleen als aan deze norm is voldaan wordt de werknemer geacht over de benodigde specifieke deskundigheid te beschikken. De schaarsheid van de deskundigheid dient daarnaast aangetoond te worden;
  • Buitenlandse promovendi tot dertig jaar oud die in Nederland studeren kunnen na hun promotie in aanmerking komen voor de regeling, ondanks het feit dat ze in Nederland geworven worden. Tevens is de salarisnorm voor deze promovendi verlaagd.

De voor 1/1/2012 afgegeven beschikkingen voor deze 30%-vergoedingsregeling worden in beginsel gerespecteerd, maar kunnen na de eerste vijf jaar opnieuw worden beoordeeld. De Belastingdienst zal dan bekijken of er aan de salarisnorm voldaan is en of de werknemer voor zijn dienstbetrekking al in het grensgebied woonde. De verlengde termijn van 25 jaar voor Nederlanders geldt niet voor vóór 1/1/2012 afgegeven beschikkingen. Er is dus haast geboden met de aanvraag voor werknemers die na het ingaan van deze wijzigingen niet meer kwalificeren.

Tip 1
Onder voorwaarden kunnen kwalificerende werknemers die al enige tijd in Nederland werken zonder toepassing van de regeling alsnog hiervoor in aanmerking komen. Deze eerdere periode komt dan wel in mindering op de maximale toepassingstermijn van tien jaar. Neemt u contact met ons op voor een vrijblijvende toets. Ook hier kan gezien de bovengenoemde ontwikkelingen haast bij zijn geboden.

Tip 2
De regeling kan na een nieuw verzoek voortgezet worden bij een andere werkgever. Echter tussen beide dienstbetrekkingen mogen niet meer dan drie maanden zitten. Als er bij het einde van de dienstbetrekking nog geen zicht is op een nieuwe werkgever zou het raadzaam kunnen zijn om hier rekening mee te houden bij de bepaling van de datum einde dienstbetrekking.

Meer informatie nodig? Neem gerust contact met ons op.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.