Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Wijziging beschermingsduur naburige rechten

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 14 oktober 2013

In lijn met de Europese richtlijn zal per 1 november 2013 door wijziging van de Wet Naburige Rechten de beschermingsduur van naburige rechten verlengd worden van 50 naar 70 jaar. Dit geldt zowel voor de naburige rechten van de uitvoerend kunstenaar als van de fonogrammenproducent (platenmaatschappij). Volgens de Europese Commissie zou een dergelijke wijziging nodig zijn, omdat uitvoerend kunstenaars doorgaans hun carrière op vroege leeftijd beginnen en gezien de huidige langere levensduur hierdoor mogelijk niet hun volledige leven kunnen genieten van de beschermingsduur.

De wijziging van de beschermingsduur is vooral bedoeld om de beschermingsduur in de verschillende Europese landen uniform te maken en ook gelijk te trekken aan de beschermingsduur van het auteursrecht.

Aanvullende maatregelen

Naast de verlengde beschermingsduur zullen per 1 november 2013 enkele aanvullende maatregelen van kracht worden, die bedoeld zijn om meer evenwicht te creëren tussen het voordeel van de verlengde beschermingsduur voor fonogrammenproducenten en bekende artiesten enerzijds en de sociaal economische positie van minder bekende artiesten anderzijds.

Muzikantenfonds

De eerste maatregel betreft de oprichting van een fonds waarop in de verlengde termijn, dus tussen 50 en 70 jaar nadat het fonogram voor het eerst op rechtmatige wijze in het verkeer is gebracht of openbaar is gemaakt, een beroep kan worden gedaan door sessiemuzikanten (althans diegenen die hun rechten hebben overgedragen zonder periodieke vergoeding) die bij een dergelijke opname voor een eenmalig bedrag afstand hebben gedaan van hun rechten.

Non-usus bepaling

De tweede aanvullende maatregel is een zogenaamde non-usus bepaling. Als de producent van een fonogram na verloop van 50 jaar nadat dat fonogram openbaar is gemaakt of op rechtmatige wijze in het verkeer is gebracht, het fonogram niet of niet langer voldoende exploiteert, kan de uitvoerende kunstenaar de overeenkomst houdende overdracht van zijn rechten op de vastlegging van zijn uitvoering aan die producent geheel of gedeeltelijk ontbinden.

De wijzigingen passen in de trend om artiesten beter te beschermen. De vraag is welke sessiemuzikant hier 50 jaar na het maken van de opnamen nog aan zal denken.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Fruytier Lawyers in Business.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Nieuw Philips logo?

Philips heeft onlangs haar oude logo afgestoft en nieuw leven ingeblazen. Omdat de verschillen tussen de twee logo’s minimaal zijn, had de Nederlandse multinational zich ...

Lees verder

Voorstel uniforme btw-aangifte

Recentelijk heeft de Europese Commissie (EC) een voorstel (1) ingediend om binnen de Europese Unie (EU) tot een uniforme btw-aangifte te komen. Het doel van ...

Lees verder

Invoering nieuwe webwinkelregels op 13 december 2013

In 2011 is een Europese richtlijn uitgevaardigd voor het invoeren van strengere regels die de consument beter moeten beschermen. Het gaat onder meer om nieuwe ...

Lees verder

Beter goed gejat dan slecht bedacht?

Op 2 oktober 2013 deed de Rechtbank in Den Haag een uitspraak in een auteursrechtgeschil over de zogenaamde Bavaria-jurk en de Blokker-jurk. De rechtszaak tegen ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media