Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Wie ontslaat de baas?

Auteur: Myrddin van Westendorp - 15 april 2015

Mogen aandeelhouders afspreken dat de bestuurder van een bedrijf alleen mag worden ontslagen als ze er unaniem mee instemmen? Nee, zei het Gerechtshof Amsterdam recent, die ontslagbescherming is niet in het belang van het bedrijf.

Alle aandeelhouders moesten instemmen

De aandeelhouders waren onderling overeengekomen dat de statutair bestuurder van het bedrijf alleen kon worden ontslagen als alle aandeelhouders daarmee zouden instemmen. Deze afspraak lag vast in de aandeelhoudersovereenkomst.

Daarmee weken de aandeelhouders af van het wettelijke regime dat voorschrijft dat een tweederde meerderheid van stemmen voldoende is om een statutair bestuurder te ontslaan.

Belang van vennootschap voorop

Het hof liet in de beslissing in het midden of de afspraak tussen de aandeelhouders in de aandeelhoudersovereenkomst überhaupt mocht of afdwingbaar kon zijn in andere omstandigheden. Maar het hof meende dat in het geschil dat voor haar lag een beroep op de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst niet was toegestaan en daarmee moest worden gepasseerd. Voor het ontslag van de statutair bestuurder diende aansluiting te worden gezocht bij het wettelijk (en statutaire) regime van tweederde meerderheid van de stemmen, aldus het hof. Daarmee konden de aandeelhouders die tezamen meer dan twee derden van de uitgebrachte stemmen de statutair bestuurder ontslaan. Het belang van de bestuurder diende te wijken voor het belang van het bedrijf.

Een ontslag zonder obstakel

Het hof meende dat de wettelijke regeling – die tweederde meerderheid van stemmen voorschrijft – ertoe dient ervoor te waken dat ontslag van een statutair bestuurder te veel wordt bemoeilijkt. Het ontslag moet dus betrekkelijk eenvoudig zijn. Deze regeling dient daarmee het belang van het bedrijf.

De gedachten achter deze regeling is dat in diensthouden van een statutair bestuurder terwijl dit tegen de wens is van een groot aantal aandeelhouders, in strijd zal zijn met het belang van het bedrijf. Om deze situatie te voorkomen heeft de wetgever ervoor gekozen de grens te leggen bij deze tweederde meerderheid.

Een contractuele afspraak in een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de aandeelhouders een hogere drempel afspraken (in casu unanimiteit) kan dus strijdig zijn met de belangen van het bedrijf en daarom onaanvaardbaar zijn. Het hof heeft echter wel een opening gelaten. Er is geen definitieve streep gezet door gelijksoortige afwijkende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst. Daarmee hebben de aandeelhouders alsnog de mogelijkheid andere afspraken op te nemen, ware het dat daarbij altijd het belang van het bedrijf voorop moet worden gesteld.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Is een bestuurder persoonlijk aansprakelijk?

Nee, volgens de uitspraak van de Hoge Raad van 5 september 2014 is de bestuurder pas persoonlijk aansprakelijk als hij wist of redelijkerwijs behoorde te ...

Lees verder

Bestuurder aansprakelijk voor laten lopen grote kans

Een bestuurder die een ‘corporate opportunity’ laat liggen, kan aansprakelijk zijn voor de schade die zijn vennootschap daardoor lijdt. Onlangs werd een bestuurder hiervoor op ...

Lees verder

Opzeggen managementovereenkomst, ondanks opzegtermijn toch schadevergoeding?!

Als een managementovereenkomst volgens de regels is opgezegd kan dat nog steeds tot een forse schadevergoeding leiden voor de af geserveerde manager of vennoot. Zelfs ...

Lees verder

Ontslag kinderopvang: wijzigingen in het arbeidsrecht

Laatste update: 22-12-2014 Daar waar de managers en bestuurders van de kinderopvang zich primair willen bezighouden met de kinderen en hen een fijne dag in ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media