De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 15 april 2015

Wie ontslaat de baas?

Mogen aandeelhouders afspreken dat de bestuurder van een bedrijf alleen mag worden ontslagen als ze er unaniem mee instemmen? Nee, zei het Gerechtshof Amsterdam recent, die ontslagbescherming is niet in het belang van het bedrijf.

Alle aandeelhouders moesten instemmen

De aandeelhouders waren onderling overeengekomen dat de statutair bestuurder van het bedrijf alleen kon worden ontslagen als alle aandeelhouders daarmee zouden instemmen. Deze afspraak lag vast in de aandeelhoudersovereenkomst.

Daarmee weken de aandeelhouders af van het wettelijke regime dat voorschrijft dat een tweederde meerderheid van stemmen voldoende is om een statutair bestuurder te ontslaan.

Belang van vennootschap voorop

Het hof liet in de beslissing in het midden of de afspraak tussen de aandeelhouders in de aandeelhoudersovereenkomst überhaupt mocht of afdwingbaar kon zijn in andere omstandigheden. Maar het hof meende dat in het geschil dat voor haar lag een beroep op de afspraken in de aandeelhoudersovereenkomst niet was toegestaan en daarmee moest worden gepasseerd. Voor het ontslag van de statutair bestuurder diende aansluiting te worden gezocht bij het wettelijk (en statutaire) regime van tweederde meerderheid van de stemmen, aldus het hof. Daarmee konden de aandeelhouders die tezamen meer dan twee derden van de uitgebrachte stemmen de statutair bestuurder ontslaan. Het belang van de bestuurder diende te wijken voor het belang van het bedrijf.

Een ontslag zonder obstakel

Het hof meende dat de wettelijke regeling – die tweederde meerderheid van stemmen voorschrijft – ertoe dient ervoor te waken dat ontslag van een statutair bestuurder te veel wordt bemoeilijkt. Het ontslag moet dus betrekkelijk eenvoudig zijn. Deze regeling dient daarmee het belang van het bedrijf.

De gedachten achter deze regeling is dat in diensthouden van een statutair bestuurder terwijl dit tegen de wens is van een groot aantal aandeelhouders, in strijd zal zijn met het belang van het bedrijf. Om deze situatie te voorkomen heeft de wetgever ervoor gekozen de grens te leggen bij deze tweederde meerderheid.

Een contractuele afspraak in een aandeelhoudersovereenkomst waarbij de aandeelhouders een hogere drempel afspraken (in casu unanimiteit) kan dus strijdig zijn met de belangen van het bedrijf en daarom onaanvaardbaar zijn. Het hof heeft echter wel een opening gelaten. Er is geen definitieve streep gezet door gelijksoortige afwijkende bepalingen in de aandeelhoudersovereenkomst. Daarmee hebben de aandeelhouders alsnog de mogelijkheid andere afspraken op te nemen, ware het dat daarbij altijd het belang van het bedrijf voorop moet worden gesteld.

Myrddin van Westendorp
Myrddin van Westendorp

Artikelen door Myrddin van Westendorp

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.