De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 18 september 2012

Wat voor gevolgen heeft de verhoging van de BTW?

Vanaf 1 oktober zal een tariefsverhoging plaatsvinden met betrekking tot de belasting op de toegevoegde waarde (BTW). Het algemene tarief van 19% zal verhoogd worden tot 21%. Tegelijkertijd zal het BTW tarief voor de kunstsector terug worden gebracht naar de oude 6%. Deze maatregelen vloeien voort uit het in mei jl. gesloten Kunduzakkoord. Hoewel zojuist verkiezingen hebben plaatsgevonden staat vast dat deze tariefsverhoging zo goed als zeker in stand zal blijven. De stijging van 19 naar 21% is fors en zal zeker zijn uitwerking hebben. Daarom zal er kort worden stilgestaan bij de voor- en nadelen en de vraag welke effecten de verhoging zal hebben voor de ondernemer vanuit juridisch oogpunt.
Deze verhoging van de kosten zal dan terecht komen bij de eindgebruiker – in de regel is dat de consument – of uit eigen zak betaald worden door de verkoper. Het doorberekenen van de kosten aan de consument kan immers ten kosten gaan van klanten en de kosten zelf dragen is evenmin aantrekkelijk. Hier tegenover staat wel het feit dat er sprake is van een ‘gedwongen’ prijsverhoging. Het niet de vrije keuze van de ondernemer om deze kosten te verhogen. De kostenverhoging is immers van bovenaf gegeven. Dit maakt de acceptatiebereidheid voor de consument hoger.
De vraag is nu hoe de tariefswijziging het beste kan worden geïncorporeerd in de bedrijfsvoering zodat onplezierige verassingen kunnen worden vermeden. Hiervoor zijn een aantal zaken van belang om in het oog te houden:
Ten eerste is van belang dat het moment van het leveren (van het goed) of het presteren (van de dienst) bepalend is voor de vraag welk BTW-tarief van toepassing is.
  • Voor alle leveringen en prestaties die voor 1 oktober 2012 worden verricht en betaald is het tarief van 19% van toepassing.
  • Voor alle leveringen en diensten die na 1 oktober 2012 worden verricht en betaald is het tarief van 21% van toepassing.
  • Indien voor 1 oktober 2012 (geheel of gedeeltelijk) is betaald en na deze datum wordt geleverd of gepresteerd geldt het tarief van 21%. Het moment van leveren en presteren en immers bepalend.
  • Voor doorlopende leveringen en prestaties die doorlopen na 1 oktober en zijn aangevangen voor 1 oktober gelden de normale regels. Voor 1 oktober geldt het tarief van 19%, na 1 oktober geldt het nieuwe tarief.
N.B. voor diensten die na 1 oktober zullen worden geleverd mag je al het nieuwe tarief in rekening brengen. Zo wordt voorkomen dat twee aparte facturen moeten worden gestuurd: één met 19% btw en een aanvullende met 2% extra. Dit is onnodig moeizaam en hiermee heeft de wetgever rekening gehouden.
Los van de bovenstaande zaken bestaat er een uitzondering (een overgangsregeling) voor nieuwbouwhuizen en verbouwingswerkzaamheden. Indien een nieuwbouwproject is begonnen voor 1 oktober 2012 en klaar zal zijn na deze datum is nog steeds het tarief van 19% van toepassing. Dit is omdat de wetgever van onwenselijk vond dat de totale koopprijs anders onvoorzien zou meestijgen terwijl het project veel eerder is aangevangen. De stijging was immers niet te voorzien en de gevolgen zouden onevenredig groot zijn. Hier is dus van afgezien. Ook voor verbouwingswerkzaamheden aan onroerende zaken waarbij betalingstermijnen vervallen afhankelijk van de vordering van de werkzaamheden zal het tarief van 19% blijven gelden. Onderhouds- en herstelwerkzaamheden vallen niet onder de bovenstaande regeling.
U kunt zich voorbereiden op deze maatregel door middel van een goede planning.

Fruytier Lawyers in Business zal u daar graag bij ondersteunen. Voor mogelijke vragen kunt u derhalve altijd terecht bij een van onze advocaten. Zij zullen u graag bijstaan in mogelijke problematiek die deze tariefswijziging kan veroorzaken en zullen u helpen bij het vinden van een oplossing.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.