Gepubliceerd op: 21 april 2015

Voorwaarden hyperlinken: Playboy en Geen Stijl naar Europese Hof

Geen Stijl en Playboy

Tussen Geen Stijl en Playboy, uitgegeven door Sanoma, speelt sinds 2011 een juridisch geschil over hyperlinken. Geen Stijl plaatste een hyperlink naar een bron op een website van filefactory.com, waarop foto’s van Britt Dekker te zien waren. De foto’s maakten deel uit van een nog niet verschenen uitgave van de Playboy. Bij het artikel plaatste Geen Stijl ook een deel van een foto. Hoe Geen Stijl de tip naar de bron heeft gekregen en wie de foto’s online heeft gezet, is niet duidelijk. Wel is duidelijk dat Playboy er veel aan gelegen is om vroegtijdig publicatie van haar foto’s te voorkomen. De zaak is voorgelegd aan de Hoge Raad en de Hoge Raad wil van het Europese Hof van Justitie weten wat wel en wat niet is toegestaan met hyperlinken.

Stand van zaken hyperlinken

Hyperlinken, het linken naar een bron op het internet met auteursrechtelijk beschermd materiaal, gebeurt vaak en is niet onrechtmatig zolang er geen nieuw publiek mee wordt bereikt. Als materiaal eenmaal beschikbaar is op het internet en dit voor iedereen toegankelijk is en er ook geen beveiligingsmaatregelen worden omzeild, is hyperlinken toegestaan, zo oordeelde het Europese Hof in de Svensson zaak.

Mag online dan (bijna) alles met materiaal van een ander?

Ook het embedden van bestanden, het integreren van (YouTube) filmpjes, is legaal. Tenminste zolang de oorspronkelijke weergave behouden blijft. Dat volgt uit het BestWater-arrest van het Europese Hof. In die zaak kwam aan de orde, maar bleef helaas onderbelicht, in hoeverre van belang is of het werk, in dat geval het filmpje, wel legaal online was gezet. Dat maakt het Nederlandse geschil tussen Playboy en Geen stijl interessant.

Wel of geen inbreuk? Onrechtmatig?

In de procedure tussen Playboy en Geen Stijl oordeelde de rechtbank in eerste aanleg dat er sprake was van auteursrechtinbreuk. Het gerechtshof oordeelde in hoger beroep dat het plaatsen van de hyperlink geen inbreuk maakte, maar dat het wel onrechtmatig kan zijn als een partij faciliteert dat derden kennis kunnen nemen van onrechtmatig openbaar gemaakt werk. Playboy is van mening dat er wel sprake is van inbreuk omdat de foto’s zonder toestemming waren geplaatst.

Vragen aan het Europese Hof

De Hoge Raad heeft besloten om het Hof van Justitie zogenaamde prejudiciële vragen te stellen voordat de Hoge Raad zelf uitspraak doet. Centraal staat of het linken. zoals dat door Geen Stijl is gedaan, moet worden gezien als een “mededeling aan het publiek” wat in principe een recht is van de rechthebbende. Ook wil de Hoge Raad weten of en zo ja in hoeverre het uitmaakt of partij die over gaat tot hyperlinken weet of moet weten dat de website waarop het materiaal staat, wel of geen toestemming tot publicatie had gegeven. Voor de Hoge Raad is verder van belang om te vernemen of er een onderzoeksplicht is voor degene die een link plaatst. Kortom, de Hoge Raad wil eerst duidelijkheid van het Europees Hof voordat zij de zaak verder in behandeling neemt.

Verleidelijk maar niet zonder risico

Hyperlinken heeft grote voordelen omdat daarmee informatie aan bezoekers van een website wordt gepresenteerd zonder dat de gebruiker daar zelf bijzondere inspanningen voor moet verrichten.

De verleiding is groot om het werk van een ander te gebruiken via een eigen website. Zo bereikt men een groter publiek. Dat mag zolang:

  • duidelijk is dat het om legale content gaat;
  • de plaatsing daarvan eerder al legaal heeft plaatsgevonden;
  • er geen ‘nieuw publiek’ wordt bereikt; en
  • zeker is dat er geen sprake is van omzeiling van afgeschermde bestanden.

Als daarover wel twijfel bestaat en vooral wanneer niet zeker is dat er ooit toestemming is gegeven voor het plaatsen, is terughoudendheid geboden. Het is nu aan het Europees Hof om daar meer duidelijkheid over te geven maar het kan nog wel even duren voordat die duidelijkheid er is.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.