De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 11 februari 2015

Vodafone Reclame niet misleidend, wel humoristisch

Tele2 heeft een kort geding aangespannen tegen Vodafone vanwege misleidende en niet toegestane vergelijkende reclame. Volgens Tele2 is de reclame ook onrechtmatig door het ‘kleinerend karakter’. Volgens de rechter heeft Vodafone een toelaatbare vergelijking gemaakt, ook omdat reclame nou eenmaal wervend is, waarbij de nadruk ligt op positieve kanten in de vergelijking.

Goed lezen wat er staat

Tele2 verwijt Vodafone dat Vodafone verkeerde informatie geeft over haar eigen diensten waardoor zij potentiële klanten misleidt ten koste van Tele2.

In de Vodafone reclame wordt vermeldt dat het “thuisabonnement” altijd zonder bijkomstigheden tussentijds kan worden aangepast. Wie geen gebruik maakt van de vaste telefoon, kan die er op ieder moment zonder kosten uithalen. Volgens Tele2 is dat misleidend omdat het abonnement zelf niet tussentijds opzegbaar is. Vodafone voert aan dat zij dat ook niet beweert en dat Vodafone alleen wijst op de kosteloze aanpassing van het abonnement. Daar is de rechter het mee eens dus is geen sprake van misleiding.

Alleen gratis bij Vodafone?

Verder maakt Tele2 bezwaar tegen de suggestie dat het verwijderen van de vaste lijn alleen bij Vodafone altijd gratis en dus niet bij Tele2. Vodafone erkent dat een vergelijking van haar alles-in-1 pakket en dat van Tele2 bedoeld was en stelt dat de vergelijking ook klopt. Die vergelijking gaat niet zozeer over de kosten, maar over de flexibiliteit die Vodafone biedt.

Consument juist geïnformeerd

De rechter oordeelt dat Vodafone wat betreft het tussentijds kunnen aanpassen van het abonnement de consument juist informeert en kijkt ook of het woord “altijd” wel past in de vergelijking van de twee partijen. Bij Tele2 is aanpassing namelijk ook mogelijk, maar dan moet er wel een nieuw contract voor 12 maanden voor internetdiensten worden afgenomen, wat bij Vodafone niet het geval is. Tele2 verlangt dus een tegenprestatie van de klant.

Positieve aspecten mag je benadrukken

Hoewel deze nuance minder nadrukkelijk aan de orde komt, vindt de rechter dat rekening moet worden gehouden met het feit dat reclame-uitingen een ‘inherent wervend karakter’ hebben waarbij de nadruk wordt gelegd op positieve aspecten van een vergelijking, die -in dit geval- toelaatbaar zijn.

Humor mag ook

Tele2 vindt de Vodafone reclame kleinerend, omdat in de Vodafone reclame op humoristische wijze het contact wordt gespeeld tussen een abonnee en een telefoniste. Dit getuigt volgens de rechter van een voldoende humoristische insteek en moet niet al te serieus worden genomen. De kortgedingrechter wijst de vorderingen van de Tele2 af en stelt Vodafone dus in het gelijk.

Vergrootglas van de rechter

Het geschil tussen de Telecom-concurrenten illustreert dat het promoten van diensten en producten ongeacht het gebruikte medium moet voldoen aan de regels over misleidende en vergelijkende reclame. Zeker wanneer zakelijke belangen een grote rol spelen en het afbreukrisico bij het verliezen van een procedure groot is, komt het aan op het maken van de juiste afwegingen over wat wel en wat niet mogelijk is in een reclameboodschap. Wervende teksten en humor trekken de aandacht van het gewenste publiek, maar uiteindelijk gaat alles onder het vergrootglas van de rechter, die over de toelaatbaarheid oordeelt op basis van de inhoud en nagaat wat er tussen de regels wordt vermeld of gesuggereerd en ook wat er ten onrechte niet wordt vermeldt. In dit geval is er niets aan de hand, maar de Staatsloterij ondervond recent dat het ook flink mis kan gaan als wel sprake is van misleiding.

 

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.