De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 26 mei 2015

Vermelding zakelijk geschil in jaarrekening aanleiding voor procedure

Een zakelijk geschil tussen een opdrachtgever en diens leverancier is opgetekend in een jaarverslag, als toelichting op de afschrijving van een gezamenlijk project. De leverancier is not amused en stelt dat haar goede naam is aangetast. Volgens de rechter is dat niet het geval. Geen onrechtmatige publicatie dus.

Onrechtmatige publicatie

Veruit de meeste geschillen over jaarrekeningen hebben te maken met het niet tijdig deponeren van de jaarrekening of het deponeren van een gebrekkige jaarrekening. De inhoud van een jaarrekening kan echter ook aanleiding zijn voor vermeende aantasting van de eer en goede naam. De rechtbank in Leeuwarden boog zich onlangs over de vraag of de inhoud van een jaarrekening een onrechtmatige publicatie oplevert ten opzichte van een voormalig partner.

Herhaalde slechte prestaties

Divitel B.V. en Kabel Noord B.V. zijn een overeenkomst aangegaan voor het installeren van een interactief televisiesysteem. Tussen deze partijen ontstaat een geschil over de nakoming van verplichtingen over en weer. Een gevolg daarvan is, dat Kabel Noord in haar jaarrekening een verklaring opneemt voor de afschrijving op het project. In het directieverslag bij de jaarrekening 2012 heeft Kabel Noord daartoe vermeld:

“zoals aangegeven, is het Divitel-project niet afgenomen. Herhaalde slechte prestaties van de leverancier hebben het vertrouwen dusdanig ondermijnd dat aan het in exploitatie nemen van de hard ware te grote risico’s worden toegeschreven.”

Ook in een Telecompaper uit november 2013, dat overigens niet door Kabel Noord is opgesteld, valt op te maken dat Kabel Noord afscheid heeft genomen van Divitel en dat Kabel Noord fikse afschrijvingen op het project heeft moeten doorvoeren.

Schending eer en goede naam

Volgens Divitel handelt Kabel Noord onrechtmatig omdat sprake is van het publiceren van feitelijke informatie, die volgens Divitel onjuist is. Divitel is van mening dat haar eer en goede naam daardoor zijn aangetast en Divitel daagt Kabel Noord voor de rechter en vordert schadevergoeding. Kabel Noord stelt dat de weergave juist is en beroept zich daarbij ook op vrijheid van meningsuiting.

Vrije meningsuiting botst met bescherming goede naam

De rechter oordeelt of de inhoud van onder meer de jaarrekening een onrechtmatige publicatie oplevert. Hier botsen namelijk het recht op vrijheid van meningsuiting van Kabel Noord en het recht op bescherming van eer en goede naam van Divitel.

Eenzijdig beeld is niet onrechtmatig

De rechter oordeelt, dat de uitlatingen van Kabel Noord zijn terug te voeren op het vermeende tekortschieten door Divitel. Of daar sprake van is, zal moeten blijken uit een arbitrageprocedure, die partijen daarover moeten voeren. Hoewel in de publicaties een eenzijdig beeld wordt geschetst, kan volgens de rechter niet worden gezegd dat het enkel om loze beschuldigingen gaat. Ook is geen sprake van onnodig grievende bewoordingen en valt voor het overige niet in te zien dat de eer en goede naam van Divitel zijn geschonden. De vorderingen worden dan ook afgewezen en Divitel wordt veroordeeld in de proceskosten.

Tijdige deponering en adequate boekhouding zijn het belangrijkste

Uit deze uitspraak volgt dat de toelichting op de jaarrekening aanleiding kan zijn voor bezwaren van partijen, die daarin worden genoemd. Zolang sprake is van een juiste weergave van de feiten, levert dat geen probleem op en is sprake van vrijheid van meningsuiting. Het vermelden van onjuiste feiten of het beschadigen van derden kan wel onrechtmatig zijn. Het is echter vooral belangrijk om te zorgen voor een adequate boekhouding én voor het tijdig deponeren van de jaarrekening. Het schenden van die verplichtingen is al snel een daad van kennelijk onbehoorlijk bestuur. De gevolgen daarvan zijn vele male groter dan vermelden van informatie, waar bepaalde partijen minder gelukkig mee zijn.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.