Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Verbeterplan voor werknemer? Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Auteur: Myrddin van Westendorp - 19 maart 2018

Wil de werkgever een arbeidsovereenkomst met een niet functionerende werknemer beëindigen, dan dient er vooraf een verbeterplan te zijn. Ontbreekt dit plan, dan zal een beëindiging niet mogelijk zijn.

De werkgever is verplicht de werknemer de kans te geven het functioneren te verbeteren. Het opstellen van een verbeterplan is daarbij noodzakelijk. In het plan moet opgenomen zijn hoe en op welke onderdelen de werknemer het functioneren moet verbeteren. Een dergelijk plan dient een gezamenlijk plan te zijn; van zowel de werkgever als van de werknemer. Dat betekent dat een werkgever de inhoud van het verbeterplan niet kan dicteren. Doet de werkgever dat wel, dan zal het plan niet kunnen worden gebruikt bij een ontslagprocedure.

Vooraf bekend

Het Gerechtshof Amsterdam bepaalde onlangs dat een verbeterplan voor de werknemer niet als een verrassing mag komen. Werkgever is dus verplicht om de werknemer te informeren over kritiek op het functioneren, aldus voordat wordt besloten een verbeterplan op te stellen.

Kans om te verbeteren

Het is van belang dat de werknemer dus goed begrijpt waarom en op welke onderdelen er niet goed wordt gefunctioneerd. Het is onvoldoende om het niet functioneren alleen met de werknemer te bespreken, het disfunctioneren moet schriftelijk worden vastgelegd en daarbij dienen werkgever en werknemer afspraken te maken over hoe de werknemer uitvoering aan de werkzaamheden moet geven. Deze afspraken moeten worden opgenomen in een plan, het zogenaamde verbeterplan.

Verplichting tot medewerking opstellen plan

Het was al bekend dat op de werknemer de verplichting rust mee te werken aan de uitvoering van een verbeterplan. De werkgever van een disfunctionerende werknemer mag verwachten dat deze werknemer zelf een verbeterplan met concrete doelen opstelt. Doet de werknemer dit niet naar behoren, dan riskeert deze ontslag.

Gezamenlijke inspanning

Het is weliswaar aan de werkgever om te bepalen of de werknemer al dan niet functioneert, maar indien er een verbeterplan komt dan is dat een gezamenlijke inspanning. De werkgever kan een verbeterplan niet eenzijdig dicteren. Er rust op de werkgever een forse verplichting om over de totstandkoming en de inhoud van het verbeterplan met de werknemer in overleg te gaan.

Doet de werkgever dit niet en legt hij eenzijdig een verbeterplan op, dan zal een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst van de disfunctionerende werknemer worden afgewezen. Heeft u een disfunctionerende werknemer? Dan is het zaak de stappen voor het verbeteren van het functioneren zorgvuldig te nemen.

Ondersteuning Fruytier Lawyers in Business

Het team van Fruytier Lawyers in Business kan u helpen bij uw arbeidsrechtelijke zaken. Mocht u meer willen weten, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Myrddin van Westendorp of bel +31(0)20 521 01 30.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media