Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Schadeplicht werkgever bij een onterecht beroep op concurrentiebeding

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 15 september 2015

Een werkgever, die een concurrentiebeding op onjuiste gronden inroept en daardoor een oud-werknemer belemmert op de arbeidsmarkt, kan onrechtmatig handelen en is mogelijk aansprakelijk voor schade.

Risico’s handhaving
Een goed en helder concurrentiebeding bij een arbeidsovereenkomst maakt duidelijk wat werknemers wel of wat niet is toegestaan bij het aanvaarden van een nieuwe baan. Het maken van heldere afspraken en het goed vastleggen van een concurrentiebeding is één, maar hoe zit het met de gevolgen en de risico’s van handhaving van een concurrentiebeding?

Wat is een concurrent?
Een op zich helder beding kan namelijk ook tot een discussie leiden. Er zijn dan ook vaak geschillen over de vraag of er sprake is van een concurrerende onderneming en of sprake is van overtreding van een beding.

Oordeel rechter
Om onnodige discussies te voorkomen, zijn niet alleen goede afspraken van belang maar kan bij twijfel in een vroeg stadium van een geschil aan de rechter worden gevraagd om een oordeel te geven over het inroepen van een beding.

Vordering schade
In een recent geschil was de vraag onder meer of een oud-werkgever schadeplichtig is voor het mislopen van inkomsten van een ex-werknemer, die geen nieuwe baan durfde te accepteren, terwijl het concurrentiebeding achteraf geen stand hield. De oud-werknemer had zijn baan opgezegd met als reden dat hij een functie bij een andere onderneming had geaccepteerd, waar hij enkele weken later aan de slag zou gaan. Volgens de werkgever was sprake van overtreding van het concurrentiebeding en hij verbood de werknemer vervolgens om bij het andere bedrijf in dienst te treden.

Kort geding schorsing concurrentiebeding
De werknemer durfde het niet aan om de nieuwe baan te accepteren en vordert hij in een kort geding bij de kantonrechter schorsing van het concurrentiebeding. De rechter oordeelt dat het concurrentiebeding niet wordt overtreden en de oud-werknemer kan alsnog de overstap maken, maar wel met een vertraging van enkele weken.

Procedure schadevergoeding
De oud-werknemer begint vervolgens een tweede procedure en stelt een vordering tot schadevergoeding in omdat hij inkomsten heeft gederfd voor de periode waarin hij had niet bij zijn nieuwe werkgever in dient kon gaan. De oud-werknemer is van mening dat het handelen van zijn oud-werkgever moet worden aangemerkt als een onrechtmatige daad en hij wil de gelede schade vanwege misgelopen inkomsten vergoed krijgen. De oud-werkgever betwist de vordering en stelt dat het wijzen op een vermeende overtreding van een concurrentiebeding niet in strijd kan zijn met het recht op vrijheid van arbeidskeuze.

Niet onrechtmatig
De rechter oordeelt dat er in dit geval geen sprake is van onrechtmatig handelen. Het is niet zo dat de oud werkgever zich tegen beter weten in op het concurrentiebeding heeft beroepen of dat hij dat enkel heeft gedaan om de oud werknemer dwars te zitten.

Twijfel uitleg en te lang wachten
Uit het voorlopig niet accepteren van de baan volgt volgens de rechter dat de oud werknemer zelf ook twijfelde over de uitleg van het beding. De rechter laat daarbij ook meewegen dat de oud-werknemer sneller tot actie had kunnen overgaan door eerder een procedure te beginnen.

Uit deze uitspraak volgt, dat een werkgever die goede gronden heeft om zich op een concurrentiebeding te beroepen, niet snel hoeft te vrezen voor sancties. Echter, als hij onterecht of zelf willens en wetens misbruik maakt van een beding, kan een werkgever schadeplichtig zijn.

Neem bij twijfel actie!
In geval van twijfel kunnen beide partijen een beroep doen op de rechter om uitsluitsel te krijgen en als de werknemer daar (te) lang mee wacht kan dit niet ten nadele van de werkgever worden uitgelegd.

Zoals uit een eerder artikel al bleek, is het goed vastleggen én tijdig wijzigen van een concurrentiebeding van belang voor de werkgever. Ook het op juiste wijze handhaven is een juridische aangelegenheid, die serieus moet worden genomen.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder

Kleur van schoenzool erkend als merk

Louboutin ontwerpt damesschoenen met hoge hakken. Deze schoenen hebben als bijzonder kenmerk dat de buitenzool rood is. Dit heeft Louboutin in 2010 als haar merk ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media