De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 12 december 2016

Te rooskleurig verkoopverhaal kan makelaar geld kosten

Dat makelaars soms een iets te rooskleurig beeld schetsen van de werkelijkheid, is meestal geen probleem. Iedere koper van onroerend goed houdt daar rekening mee. En de makelaar komt er meestal mee weg, omdat hij ergens heeft opgeschreven dat hij geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de informatie. Maar die vlieger gaat niet altijd op. Als koper en verkoper een koopovereenkomst voor een onroerend goed sluiten en enige tijd later blijkt, dat de verstrekte informatie over de oppervlakte onjuist blijkt te zijn, kan hij toch de pineut zijn. Helaas voor de makelaar gaat de ontsnappingsroute niet altijd op. Uiteindelijk blijkt dat om te kunnen oordelen over de eventuele aansprakelijkheid, er altijd moet worden gekeken naar de omstandigheden van het geval.

De makelaar dient aangeleverde informatie veelal te verifiëren

Een klassiek arrest is de uitspraak van de Hoge Raad in een zaak van Alcoa Nederland B.V. versus Savills Nederland B.V. In dit geschil is door Alcoa een verhuurd bedrijfspand verkocht en bij deze verkoop was Savills door Alcoa als makelaar ingeschakeld. Op een verkoopbord, in de verkoopbrochure en in de huurovereenkomst wordt de oppervlakte van het gebouw op het perceel vermeld als circa 12.000 m², terwijl na levering daarvan wordt vastgesteld dat de oppervlakte in werkelijkheid beduidend kleiner is, namelijk circa 10.185 m². Op grond daarvan sprak de koper vervolgens zowel de verkoper als diens makelaar aan.

In de verkoopbrochure is vermeld: “Deze informatie is geheel vrijblijvend, uitsluitend voor geadresseerde bestemd en niet bedoeld als aanbod. Ten aanzien van de juistheid kan door Savills (de makelaar red.) geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend”.

Omstandigheden van het geval

De Hoge Raad overweegt dat of een makelaar die bij een transactie betrokken is, zelfstandig moet (laten) controleren of de gegevens die onder zijn verantwoordelijkheid aan potentiële kopers worden meegedeeld, juist zijn. Ook als hij die gegevens van zijn opdrachtgever of een derde ontvangt. In deze casus was van belang dat de verkoper het bedrijfspand zelf had ontworpen en gebouwd.

Of een potentiële koper op de juistheid van de door de makelaar verstrekte informatie mag afgaan, is onder meer afhankelijk van eventuele mededelingen van de makelaar over de mate waarin hij voor de juistheid van die gegevens instaat. Daaraan staat niet in de weg dat de makelaar en de potentiële koper niet in een contractuele verhouding staan.

De les die uit dit arrest getrokken kan worden is dat een eventuele aansprakelijkheid per geval zal verschillen. Om zeker te zijn dat u voldoende verzekerd bent in geval van aansprakelijkstellingen, moet dus de nodige zorgvuldigheid worden betracht.

Voor al uw vragen over en hulp bij (beroeps)aansprakelijkheid bij koop van onroerend goed neemt u contact op met Fruytier Lawyers in Business.

Koen Wanders
Koen Wanders

Artikelen door Koen Wanders

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.