Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid regelt de aansprakelijkheid van de werkgever voor de schade die een werknemer oploopt onder verschillende werkomstandigheden. Hiervoor kan een werkgever een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten, om schade te dekken. Er zijn 2 artikelen die de verantwoordelijkheden van de werkgever en werknemer vastlegt in geval van een ongeluk. Het ene artikel is Werkgeversaansprakelijkheid, welke is gegrond op artikel 7:658 BW. Het andere artikel (7:611 BW) gaat in op de norm ‘goed-werkgeverschap’. Veilige werkomstandigheden staan centraal.

Advies werkgeversaansprakelijkheid advocaat

We zullen u uitleggen waar u als werkgever op moet letten, met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid en eventueel te lopen risico’s. Ook leggen we uit waarom onze advocaten u, als werkgever, adviseren een werkgeversaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Werkgeversaansprakelijkheid artikel 7:658

De werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor het zorgdragen voor de veiligheid op de werkvloer. Indien een werknemer schade heeft opgelopen bij de uitvoering van zijn werkzaamheden, dan is de werkgever daarvoor dus aansprakelijk. Voorwaarde daarbij is dat de werkgever tekort is geschoten in diens zorgplicht voor een veilige werkplek van de werknemer. Bij een ongeluk is het risico voor de werkgever hoog. Echter, dit artikel geeft geen absolute garantie dat de werkgever in alle ongevallen aansprakelijk is. Er wordt een hoog veiligheidsniveau van de werkomgeving verwacht met veiligheidsinstructies.
Wanneer er schade is ontstaan, kan de werknemer de werkgever daarvoor aansprakelijk stellen. Daarbij dient de werknemer te bewijzen dat de schade is ontstaan in de uitvoering van de werkzaamheden. Er zijn 2 gevallen wanneer de werkgever onder zijn werkgeversaansprakelijkheid kan ontkomen:
1. wanneer de werkgever bewijst dat is voldaan aan de zorgplicht voor veiligheid, is er geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid.
2. wanneer de werkgever bewijst dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, is er geen sprake van werkgeversaansprakelijkheid.
Uit ervaring blijkt vaak dat de werknemer er in slaagt de werkgever aansprakelijk te houden voor geleden schade. De uitzondering voor opzet of bewuste roekeloosheid komt in de praktijk zelden voor en speelt daarmee een zeer geringe rol. Gezien de kans dat u beroepen wordt op uw werkgeversaansprakelijkheid, is het verstandig een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Heeft u daar hulp en advies bij nodig? Vraag ernaar bij onze advocaten.

Goed werkgeverschap artikel 7:611

De werkgeversaansprakelijkheid in dit artikel heeft te maken met de norm ‘goed werkgeverschap’. Het verschil met het andere artikel ligt vooral in de bewijslast. Ongevallen die niet op de werkvloer zijn gebeurd, maar wel werkgerelateerde zijn bijvoorbeeld. Een werkgever kan niet in alle gevallen instructies hebben gegeven voor veiligheid, gezien het risico is gelopen buiten de reguliere werkplek. Voorwaarde voor het aansprakelijk stellen van de werkgever is dat het ongeval gebeurd is op een plek of met een actie die gerelateerd is aan werk. Zo valt een ongeval op een uitje ook onder deze werkgeversaansprakelijkheid. Om de werkgever aansprakelijk te stellen, moet de werknemer bewijzen dat de werkgever tekort is geschoten.

Vervolgens kunt u als werkgever volgens de norm ‘goed werkgeverschap’ aansprakelijk worden gesteld voor het niet afsluiten van de werkgeversaansprakelijkheidsverzekering. Dus ook wanneer iets voorvalt, maar u heeft goede zorgplicht voor u werknemer gedragen en rekening heeft gehouden met de veiligheid, kan u worden aangesproken op uw werkgeversaansprakelijkheid. Daarom adviseren wij u een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, om uw risico te beperken.

Aansprakelijkheid woon-werkverkeer

U merkt dus dat u als werkgever veel risico loopt en dat er voor de werknemer een groot vangnet is om de werkgever aansprakelijk te stellen. Niet in alle gevallen is rekening te houden met veiligheid en veiligheidsinstructies. Omtrent omstandigheden in het verkeer zijn daarvoor enige duidelijke vuistregels afgesproken.
1. U bent als werkgever niet aansprakelijk wanneer er sprake is van schade bij zuiver woon-werkverkeer.
2. U bent wel aansprakelijk voor schade tijdens het werk-werkverkeer.

Het zuiver woon-werkverkeer is echt zuiver als er geen sprake is werkgerelateerde activiteiten. Dus carpoolen of een pakketje afgeven, valt niet onder zuiver woon-werkverkeer.

Werkgeversaansprakelijkheid voor ZZP’er

Hoe werkt deze werkgeversaansprakelijkheid dan voor de ZZP’er? ZZP’ers worden tegenwoordig namelijk steeds vaker ingezet en lopen dan ook risico op schade. De werkgeversaansprakelijk is ook voor ZZP’ers relevant. Voorwaarde is dat de werkzaamheden hetzelfde zijn als de normale bedrijfsactiviteiten. Een werkgever mag dus alleen aansprakelijk worden gesteld voor die werkzaamheden waarvoor de werkgever reeds veiligheid biedt. De werkgever draagt een zorgplicht voor de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten. De rechten van een ZZP’er worden in dit geval dus beperkt, wanneer de ZZP’er juist wordt ingezet voor ander soort werkzaamheden.

Schakel een advocaat in om niet voor verrassingen te komen te staan. Onze advocaten hebben veel ervaring met bedrijven en werkgevers en houden rekening met uw belangen. Neem contact met ons op via +31(0) 205 210 130 of mail ons. Ontdek wat wij voor u kunnen doen.

Laatste nieuws

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media