Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

DGA en echtscheiding

Een echtscheiding heeft vaak verstrekkende financiële gevolgen voor beiden partijen. Vaak zal er alimentatie betaald moeten worden en de gemeenschappelijke zaken moeten worden verdeeld of er dient een verrekening plaats te vinden.

Bij een directeur grootaandeelhouder van een vennootschap (DGA) spelen bij een echtscheiding nog extra factoren. Over de waarde van de aan de ondernemer toebedeelde (aandelen in) de vennootschap moet vaak worden afgerekend met de ex-echtgenote. Dat betekent dat de waarde van het bedrijf moet worden vastgesteld.

Aandelen in een BV en echtscheiding

Of er afgerekend moet worden over het bedrijf hangt ervan af of de DGA getrouwd is in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden.

In gemeenschap van goederen getrouwd

Als u in gemeenschap van goederen getrouwd bent, wordt de onderneming bij echtscheiding toegewezen aan de echtgenoot die de onderneming drijft, de DGA dus. De rechter zal niet snel de helft van de aandelen toedelen aan de ex-partner als de ondernemende echtgenoot daartegen bezwaar maakt. De ex-partner ontvangt een vergoeding voor de helft van de aandelen.
In principe moet dan de verkrijgende echtgenoot met de fiscus afrekenen. De verkrijgende echtgenoot krijgt 50% van de aandelen in het bedrijf en dient dan over de waarde van die aandelen 25% inkomstenbelasting te betalen. De toedeling van de aandelen aan één van de echtgenoten wordt namelijk aangemerkt als een “verkoop” van 50% van de aandelen aan de ex-echtgenoot. Een beroep op de zogenaamde fiscale doorschuifregeling biedt uitkomst. Die is echter niet altijd van toepassing: Voorwaarden zijn onder meer dat de gescheiden echtgenoot in Nederland belastingplichtig is en de verdeling van de huwelijksgemeenschap binnen twee jaar na de ontbinding van de huwelijksgoederengemeenschap plaats vindt. Het is dus belangrijk die termijn van twee jaar in de gaten te houden.

Verrekening bij huwelijkse voorwaarden

Indien in de huwelijkse voorwaarden is geregeld dat u buiten iedere gemeenschap van goederen gehuwd bent, dan behouden de ex-echtgenoten het recht op ieders privévermogen. Het eigen bedrijf van één van de echtgenoten behoort in dat geval geheel aan die echtgenoot toe en heeft de andere ex-echtgenoot geen recht op enige vergoeding voor het bedrijf.
De echtscheiding zal geen fiscale gevolgen hebben, omdat het bedrijf c.q. de aandelen niet van eigendom veranderen. Die zijn en blijven eigendom van de ondernemer.

Huwelijkse voorwaarden met verrekenbedingen

Finaal verrekenbeding
Een finaal verrekenbeding regelt dat bij het einde van het huwelijk tussen de echtgenoten verrekend wordt, alsof zij getrouwd waren in gemeenschap van goederen. Verrekenen betekent niet dat er verdeeld hoeft te worden, het geeft (enkel) een financiële claim van de ex-echtgenoot op de ondernemer. De ondernemer moet dan dus bij echtscheiding met de ex-echtgenoot afrekenen over de waarde van het bedrijf.

Jaarlijks verrekenbeding
Vaak wordt bij huwelijkse voorwaarden een jaarlijks verrekenbeding vastgelegd. De echtgenoten delen dan het bedrag dat zij aan het einde van het jaar van hun inkomen hebben overgehouden na betaling van de kosten van de huishouding. De gevolgen van het niet verrekenen kunnen ingrijpend zijn. In het ergste geval stelt de rechter uiteindelijk dat er sprake is van een gemeenschap van goederen, waardoor de aandelen in een BV toch in een verrekening kunnen vallen. Hierdoor wordt de andere echtgenoot – ondanks de huwelijkse voorwaarden – toch gerechtigd tot de helft van de waarde van het bedrijf.

Zo zullen bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding uitkeerbare reserves van de BV in beginsel moeten worden verrekend, als het jaarlijkse inkomsten verrekenbeding ook ziet op winst. Onder hetgeen moet worden verrekend door de echtgenoot-ondernemer vallen ook vaak de zogenaamde opgepotte winsten, ook wel de niet-uitgekeerde winsten genoemd. Die moeten dan bij echtscheiding alsnog worden verrekend. Het bedrijf moet nog wel voldoende vermogen overhouden om in staat te zijn als onderneming te blijven opereren. Soms zal bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding ook de goodwill moeten worden verrekend.

Alimentatie en de ondernemer

Bij het scheiden als ondernemer is het inkomen dat de ondernemer zichzelf toekent uit het bedrijf, niet altijd het inkomen waar de rechter vanuit gaat bij het bepalen van de hoogte van de te betalen alimentatie.
Bij het vaststellen van de hoogte van de alimentatie wordt onder meer gekeken naar de hoogte van het inkomen van de echtelieden. Bij een reguliere werknemer wordt gekeken naar het salaris.
Maar een DGA bepaalt zelf de hoogte van het eigen salaris. Hierdoor kan de DGA het salaris – binnen wettelijke grenzen – laag houden. Vanwege deze speciale positie van de DGA kijkt de rechter niet alleen naar het genoten salaris uit de eigen BV. De rechter kijkt ook naar de winsten van de BV vaak over de afgelopen drie jaren. Daarbij wordt niet alleen de fiscale winst betrokken, maar ook de opgepotte winst in het bedrijf.

Pensioen in eigen beheer van de BV

De WVPS (Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding) bepaalt dat bij echtscheiding opgebouwde pensioenaanspraken tussen de ex-echtelieden gedeeld moeten worden. Dit geldt ook voor pensioenen opgebouwd in eigen beheer. Deze regel geldt ook als de echtgenoten getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden. Geen verevening vindt plaats als de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant dat expliciet bepalen.
Ook het opgebouwde bijzondere nabestaandenpensioen dient te worden verevend.

Op het moment dat de DGA met pensioen gaat, gaat ook het ouderdomspensioen van de ex-echtgenoot in. Binnen twee jaar na echtscheiding moet de ontbinding van het huwelijk worden gemeld aan de pensioenverzekeraar of de BV van de DGA.

Afstortingverplichting pensioenverplichting

De ex-echtgenoot kan eisen dat diens opgebouwde pensioenaanspraak afgestort wordt bij een externe pensioenverzekeraar. Dat is anders als de continuïteit van de onderneming door de afstorting in gevaar komt. De BV dient dan te bewijzen dat er onvoldoende liquide middelen zijn om voor de afstorting zorg te dragen én dat er ook geen andere mogelijkheden zijn om deze middelen vrij te maken, zonder dat de continuïteit van de BV in gevaar komt.

Overweegt u als ondernemer echtscheiding en wilt u weten wat de consequenties voor u en uw bedrijf zijn? Aarzel dan niet om vrijblijvend informatie in te winnen bij Mignon Meermans, specialist in ondernemers en echtscheiding.

Laatste nieuws

Wetswijziging beperking huurbescherming bij zorgovereenkomsten

Een verhuurder kan een huurder er niet zomaar uitzetten. Er is namelijk veel nodig om voorbij te kunnen gaan aan huurbescherming. Dit kan voor de ...

Lees verder

Gastdocent bij Masterclass Start-up Scale-Up

Onze kantoorgenoot, Marten van Hasselt, is gastdocent geworden van de Masterclass Start-up Scale-Up van de Hogeschool van Amsterdam. De Masterclass Start-Up Scale-Up Business komt voort ...

Lees verder

Bestuurder nu ook aansprakelijk voor schade veroorzaakt door medebestuurder

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 17 februari 2017 een belangrijke uitbreiding gegeven aan de bestuurdersaansprakelijkheid. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor ...

Lees verder

Incassokosten en de veertiendagentermijn

Consumenten hebben veertien volle dagen, gerekend vanaf de dag ná de dag waarop de “veertiendagenbrief” is ontvangen, de tijd om hun rekening te betalen zonder ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2017 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten