Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Procederen eenvoudiger door blockchain en “slimme” contracten?

Auteur: Vincent van Oosteren - 12 maart 2018

De nieuwe technologie “blockchain” maakt het mogelijk voor partijen om elektronisch contracten af te sluiten zonder dat daar een tussenpersoon voor nodig is. Deze contracten worden “smart contracts” genoemd. De verwachtingen van deze ontwikkeling zijn hooggespannen. Voor veel bedrijven zal deze ontwikkeling tot grote veranderingen leiden. Voor bedrijven die hier snel op anticiperen zijn er veel kansen. Deze veranderingen hebben ook een juridische consequentie.

Welke gevolgen hebben blockchain en smart contracts op gerechtelijke procedures?

Door blockchain kunnen partijen overeenstemming bereiken over bijvoorbeeld het aangaan, aanpassen en beëindigen van een overeenkomst. Alsmede over de gevolgen daarvan. De gegevens en documenten die betrekking hebben op deze overeenstemming worden in een blockchain als een keten van bestanden aan elkaar geschakeld. De blockchain verschaft hierdoor voor alle partijen inzicht in bijvoorbeeld de actuele status van een overeenkomst, de handelingen die daaraan vooraf zijn gegaan en de gevolgen daarvan.

Opslag van gegevens

Alles wordt in een blockchain opgeslagen. Niet alleen documenten, (rechts-) handelingen en de gevolgen daarvan, maar bijvoorbeeld ook de daarover gevoerde correspondentie wordt meestal in een blockchain opgeslagen. Dit geldt tevens voor alle andere relevante gegevens met betrekking tot de overeenkomst.

Indien er een dispuut zou ontstaan over de overeenkomst of de uitleg daarvan, dan kunnen de argumenten van partijen uit de beschikbare documenten en gegevens (de blockchain) worden afgeleid. Ook zijn de afspraken die door partijen zijn gemaakt en die niet in de overeenkomst zijn opgenomen voor beide partijen beschikbaar in de blockchain.

Alle relevante documenten en gegevens kunnen in de blockchain worden opgeslagen. Mocht het komen tot een gerechtelijke procedure dan zal het eenvoudiger zijn voor partijen om bewijs te verzamelen. Omdat ook het grootste deel van de argumenten van de wederpartij beschikbaar zijn kan het voeren van een gerechtelijke procedure eenvoudiger worden.

Zekerheid

Door het gebruik van blockchain kunnen partijen eenvoudiger beoordelen wat de kansen zijn in een gerechtelijke procedure. Voor alle documenten en gegevens die aan een blockchain zijn toegevoegd, geldt dat deze niet door een derde of door één van de partijen eenzijdig gewijzigd of verwijderd kunnen worden. Dit biedt een bepaalde mate van zekerheid. Partijen hebben de zekerheid dat elk van de partijen beschikt over dezelfde gegevens en documenten. Ze kunnen uitgaan van de juistheid van de documenten en gegevens die in de blockchain zijn vastgelegd. Dit vertrouwen komt de rechtszekerheid en de bewijspositie van partijen ten goede.

Bewijskracht documenten

Met de invoering van de Wet geschrift en elektronisch rechtsverkeer in 2010, kunnen elektronische documenten dwingende bewijskracht krijgen wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Dwingende bewijskracht betekent dat de rechter in een gerechtelijke procedure in beginsel uit moet gaan van de juistheid van de inhoud van het document. Door deze dwingende bewijskracht biedt een blockchain-overeenkomst een grotere mate van rechtszekerheid en een sterkere bewijspositie voor de partij die zich op de overeenkomst beroept.

Conclusie

Vanuit juridisch oogpunt zal blockchain bij het contracteren de bewijsvergaring in een gerechtelijke procedure eenvoudiger maken en een beoordeling van de bewijspositie van partijen vergemakkelijken. Over dit onderwerp kunt u meer informatie verkrijgen bij Vincent van Oosteren.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media