Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Opschorten van verplichtingen: wanneer mag dat?

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 03 maart 2015

Kan een leverancier de levering van zijn diensten opschorten als de klant niet betaalt? Deze vraag speelt vaker bij online diensten. Het hangt er vanaf of de vordering opeisbaar is en of er voldoende samenhang is tussen de betaling en de te leveren dienst.

Recentelijk werd mij tweemaal om advies gevraagd of de verplichting tot levering van een dienst kan worden opgeschort omdat de klant niet betaalt. Het ging in één geval om een helpdeskverplichting (eerstelijns bij software) en in een ander geval om toegang tot online software. De onbetaalde facturen hadden betrekking op de softwarelicentie.

Vordering moet opeisbaar zijn

Van belang voor de beoordeling of kan worden opgeschort, zijn de twee eisen die daaraan worden gesteld. Allereerst moet de vordering tot betaling opeisbaar zijn en daarnaast moet er voldoende samenhang zijn tussen de verplichting tot betaling en de te leveren dienst.  Ook mag de opschorting niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid, wat inhoudt dat je niet kunt opschorten als de tekortkoming van ondergeschikte betekenis is. Ook kan de opschorting in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn als de schade die kan ontstaan door opschorting niet in verhouding staat tot de tekortkoming.

Regelmatig niet betaald

Bij de helpdeskverplichting speelde dat de desbetreffende klant regelmatig niet betaalde, ook niet na schriftelijke e-mail aanmaningen. Er bestond in dit geval voldoende samenhang tussen de betaling en de helpdeskverplichting. Ook was er sprake van een ernstige tekortkoming omdat er regelmatig niet betaald werd, dus was er reden genoeg om de helpdeskverplichting op te schorten.

Niet leveren leidt tot behoorlijke schade

In het geval van de online toegang tot software speelde dat het onbetaald gebleven bedrag relatief gering  was en dat het platleggen van de online software mogelijk tot behoorlijke schade zou kunnen leiden.  Geadviseerd is dan ook om voorlopig niet tot opschorting over te gaan, maar op een andere manier druk uit te oefenen om de factuur te innen, bijvoorbeeld door het in rekening brengen van rente en incassokosten.

Opschorting schriftelijk melden

In ieder geval is het altijd van belang om de schuldenaar schriftelijk op te hoogte te brengen van de opschorting. Als uiteindelijk wel wordt besloten om een klant de toegang tot zijn online software te ontzeggen, zal de klant – ook uit het oogpunt van diens verplichting om de schade te beperken – moeten betalen.

Als de dienstverlening niet goed is

Opgemerkt wordt dat de kwestie complexer kan zijn op het moment dat de klant niet wenst te betalen met een beroep op opschorting omdat de dienstverlening tekortschiet. Tot slot is van belang om op te merken dat contractueel, ook in algemene voorwaarden, het recht op opschorting kan worden uitgesloten of beperkt.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder

Kleur van schoenzool erkend als merk

Louboutin ontwerpt damesschoenen met hoge hakken. Deze schoenen hebben als bijzonder kenmerk dat de buitenzool rood is. Dit heeft Louboutin in 2010 als haar merk ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media