Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Ook simpele “Huis, tuin en keuken” website is beschermd

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 22 december 2015

De inhoud en inrichting van een website komen in aanmerking voor auteursrechtelijke bescherming. Ook als de inhoud deels afkomstig is van derden en het om een ‘standaard’ website gaat. Een ex-partner mag de website niet kopiëren voor eigen belang.

Inbreuk op rechten webwinkel

Scheiden doet lijden, ook in zakelijk opzicht en al helemaal als echtelieden samen een onderneming drijven, die wordt toebedeeld aan één van hen. Het maken van goede afspraken in een echtscheidingsconvenant kan veel ergernis voorkomen, maar voorkomt niet altijd dat de ene partij de andere partij later alsnog dagvaardt wegens inbreuk.

Verdeling webwinkel en inboedel

In een echtscheidingsconvenant spraken partijen af dat de vrouw de webwinkel, die bronzen beelden verkoopt, zal voortzetten. In ruil daarvoor krijgt de man de gehele inboedel toebedeeld. Niet lang na de scheiding schrijft de man een eenmanszaak in, registreert hij een domeinnaam en begint hij met zijn eigen online verkoop van bronzen beelden.

Kopiëren website

De vrouw ziet dit als ongewenste concurrentie en maakt bezwaar tegen het gebruik van afbeeldingen en teksten, die van haar website afkomstig zijn. De man stelt dat het gaat om algemene informatie van leveranciers en past nauwelijks iets aan. De vrouw ziet geen andere optie dan het geschil aan de rechter voor te leggen wegens inbreuk op haar auteursrechten en handelen in strijd met de gemaakte afspraken.

Website beschermd werk?

Tussen partijen is niet in geschil dat het frame voor de website niet door de vrouw is gemaakt maar is aangekocht bij een derde. Een deel van de informatie en foto’s is afkomstig van leveranciers van producten, zoals de man aanvoert. Echter, een deel van de inhoud en de foto’s is wel van de vrouw afkomstig en daarop rust haar auteursrecht.

De rechtbank is van oordeel dat de “huis, tuin en keuken” website, zoals de man deze omschrijft, voldoende ruimte laat voor het maken van eigen creatieve keuzes en dat de inhoud en de inrichting van de website als geheel kwalificeren als een beschermd werk in de zin van de Auteurswet.

Maker

Hoewel niet duidelijk is welk deel van de inhoud is gemaakt tijdens het huwelijk en in hoeverre de man daaraan heeft bijgedragen, zoals hij beweert, mag de man niet zonder instemming van de vrouw haar website kopiëren en verveelvoudigen.

Inbreuk

De rechter vergelijkt de totaalindrukken van de websites en concludeert dat de man inderdaad grote delen van de teksten en foto’s heeft overgenomen en dat ook de inrichting van de website nagenoeg gelijk is. De verschillen tussen de websites zijn van ondergeschikt belang en daarmee staat vast dat sprake is van inbreuk op de auteursrechten van de vrouw.

Schadevergoeding?

Dat de vrouw door toedoen van haar ex enige schade heeft geleden is aannemelijk, maar het ontbreekt aan concrete informatie om die schade te bepalen. Daarvoor wordt zij verwezen naar een aparte schadestaatprocedure. Wel krijgt ze € 2.500,= bij wijze van voorschot op de geleden schade aangezien de man heeft toegegeven met zijn verkopen winst te hebben gemaakt.

Oneerlijke concurrentie en echtscheidingsconvenant

De vordering van de vrouw om de man te verbieden haar te beconcurreren, wordt afgewezen.

De vrouw had haar vordering daartoe mede gebaseerd op de inhoud van het echtscheidingsconvenant. Daarin gaat de rechter deels mee. Er is weliswaar niet met zoveel woorden vastgelegd dat de man de vrouw niet mocht beconcurreren, maar met de toebedeling aan de vrouw van de webshop was voldoende duidelijk dat het niet past dat de man meteen na de scheiding concurrerende werkzaamheden begint.

Echter, aangezien er sinds de echtscheiding al ruim twee jaar verstreken en met de toegekende vordering wegens inbreuk op de auteursrechten in gedachten wordt een vordering tot algehele staking van de onderneming van de man afgewezen.

Vonnis

De vrouw krijgt gelijk en de man wordt veroordeeld tot het staken van de inbreuk op de auteursrechten. Ook moet hij zijn administratie door een accountant laten controleren, wordt hij veroordeeld tot een voorschot op de schadevergoeding van € 2.500,= en er volgt nog een schadestaatprocedure om de definitieve omvang van de af te dragen winst vast te stellen.

Het vonnis maakt ook duidelijk dat het plegen van inbreuk een kostbare aangelegenheid kan zijn en dat vooraf gemaakte afspraken worden uitgelegd aan de hand van de bedoeling van partijen, ook als de inhoud niet voldoende duidelijk is zoals in het geval van dit echtscheidingsconvenant.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media