Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Ontslag vergoeding bij kort dienstverband

Auteur: Myrddin van Westendorp - 21 oktober 2011

Indien de kantonrechter bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst een ontbindingsvergoeding toekent aan de werknemer, hanteert hij hiervoor de zogenaamde ‘kantonrechtersformule’. Om ervoor te zorgen dat alle 52 kantonsectoren een uniforme methode hanteren – en daarmee rechtszekerheid bieden aan de rechtszoekende – heeft de Kring van Kantonrechters landelijke aanbevelingen opgesteld waarin de kantonrechtersformule is uitgewerkt.

De formule luidt A x B x C, waarbij A staat voor het gewogen aantal dienstjaren, B voor de beloning en C voor de correctiefactor. Factor A (aantal gewogen dienstjaren) wordt berekend aan de hand van de dienstjaren, waarbij de leeftijd van de werknemer relevant is. Het aantal dienstjaren tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar telt namelijk voor 0,5, het aantal tussen 35 en 45 telt voor 1, tussen 45 en 55 voor 1,5 en tot slot tellen de jaren vanaf de leeftijd van 55 jaar voor 2. De factor gaat daarmee uit van het beginsel dat trouwe werknemers billijkheidshalve een hogere ontbindingsvergoeding toekomt.

Dat heeft ook tot gevolg dat werknemers met een kort dienstverband worden geconfronteerd met een lage vergoeding. Stel, de werkgever wil een arbeidsovereenkomst met een werknemer van 33 jaar na een jaar beëindigen. De Kantonrechtsformule schrijft dan een vergoeding voor van 0,5 maandsalaris indien de correctiefactor (factor C) neutraal op 1 wordt gesteld. Dit kan onbillijk zijn.
In de praktijk zie je dan ook dat kantonrechters in dergelijke situatie gebruikmaken van hun bevoegdheid om af te wijken van de kantonrechtsformule en zelf een billijke vergoeding aan de werknemer toekennen. Zo ook de Kantonrechter Haarlem die in een recente beschikking een ontbindingsvergoeding toekende aan de werknemer van EUR 75.000 na 1 jaar dienstverband.
De 46-jarige werknemer was op 3 mei 2010 in dienst getreden bij zijn werkgever als Marketing Manager. In december 2010 heeft werknemer op verzoek van werkgever zelf een beoordelingsformulier ingevuld waarbij hij zijn functioneren met ‘goed’ beoordeelde. In het daarop volgende functioneringsgesprek in februari 2011, werd werknemer door werkgever geconfronteerd met klachten van collega’s over zijn optreden. Vervolgens heeft werkgever werknemer per 1 maart 2011 direct vrijgesteld van werkzaamheden en een procedure aanhangig gemaakt voor de ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Als grondslag daarvoor stelde werkgever het onvoldoende functioneren van werknemer.
De kantonrechter oordeelde dat de werkgever niet kon volstaan met het eenmalig uiten van kritiek op het functioneren van werknemer om vervolgens over te gaan op ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Werkgever viel dus een verwijt te maken. Vervolgens ziet de kantonrechter aanleiding om af te wijken van de kantonrechtersformule nu deze gelet op het korte dienstverband zou leiden tot een onredelijk lage uitkomst. Alle omstandigheden meewegend, achtte de kantonrechter een vergoeding van EUR 75.000 redelijk.
Kortom, ondanks dat de kantonrechtersformule in beginsel als leidend wordt gehanteerd is het altijd oppassen indien een werkgever de ontbinding vordert van een dienstverband welke recentelijk is aangegaan.
Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Opzeggen managementovereenkomst, ondanks opzegtermijn toch schadevergoeding?!

Als een managementovereenkomst volgens de regels is opgezegd kan dat nog steeds tot een forse schadevergoeding leiden voor de af geserveerde manager of vennoot. Zelfs ...

Lees verder

Ontslag kinderopvang: wijzigingen in het arbeidsrecht

Laatste update: 22-12-2014 Daar waar de managers en bestuurders van de kinderopvang zich primair willen bezighouden met de kinderen en hen een fijne dag in ...

Lees verder

Dividenduitkering van invloed op hoogte ontbindingsvergoeding

Ondanks hoopvolle berichten over het herstel van de economie, zien werkgevers zich nog steeds genoodzaakt te snijden in hun personeelsbestand om zodoende kosten te besparen. ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media