Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Ontslag en auto van de zaak

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 04 april 2013

Bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst en/of ontslag ontstaat er regelmatig een discussie over de auto van de zaak (de leaseauto). Veelal wordt dat veroorzaakt omdat er in de secundaire arbeidsvoorwaarden geen duidelijke afspraken zijn gemaakt.

Het komt nogal eens voor dat werkgevers oud-werknemers de resterende kosten van een leaseauto na afloop van de arbeidsovereenkomst doorberekenen. Als een arbeidsovereenkomst voortijdig eindigt, mag de werkgever slechts in bepaalde gevallen de kosten van de leaseauto doorberekenen aan de werknemer.

Doorberekenen van kosten
Zelfs als er schriftelijke afspraken zijn gemaakt in bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst of in een bij de arbeidsovereenkomst behorende separate gebruiksovereenkomst van de leaseauto, kan een rechter bij een conflict toetsen of de bepaling wel voldoende duidelijk is en kijken naar de reden van ontslag. Als een werknemer bijvoorbeeld zelf vrijwillig voortijdig ontslag neemt en de werkgever heeft voldoende duidelijk gemaakt welke gevolgen daaraan verbonden zijn, voor wat betreft de resterende leasetermijnen van de auto van de zaak, dan mag de werkgever die kosten ook in rekening brengen bij de werknemer. Maar als de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld om bedrijfseconomische redenen voortijdig wordt beëindigd op initiatief van de werkgever, dan vindt de rechter het over het algemeen niet redelijk en billijk om de kosten van de leaseauto aan de werknemer door te berekenen.

Vaak worden echter geen schriftelijke afspraken gemaakt over de auto van de zaak. Als de werkgever niet kan bewijzen dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt, kan hij de werknemer niet verplichten om de resterende leasetermijnen of de afkoopsom van het leasecontract te betalen. Soms wordt er wel een dergelijke bepaling opgenomen in de gebruiksovereenkomst van de leaseauto, maar die blijkt vaak op het moment van ontslag toch te onduidelijk. In dat geval ligt de bewijslast bij de werkgever.

Afspraken vastleggen
Werkgevers dienen dan ook de afspraken over (het gebruik van) de leaseauto vooraf helder en duidelijk vast te leggen in de arbeidsovereenkomst of in een bij de arbeidsovereenkomst behorende separate gebruiksovereenkomst van de leaseauto. Deze afspraken dient hij van tevoren goed met de werknemer door te nemen. Zo weten beide partijen altijd waar zij aan toe zijn bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Wie ontslaat de baas?

Mogen aandeelhouders afspreken dat de bestuurder van een bedrijf alleen mag worden ontslagen als ze er unaniem mee instemmen? Nee, zei het Gerechtshof Amsterdam recent, ...

Lees verder

Opzeggen managementovereenkomst, ondanks opzegtermijn toch schadevergoeding?!

Als een managementovereenkomst volgens de regels is opgezegd kan dat nog steeds tot een forse schadevergoeding leiden voor de af geserveerde manager of vennoot. Zelfs ...

Lees verder

Ontslag kinderopvang: wijzigingen in het arbeidsrecht

Laatste update: 22-12-2014 Daar waar de managers en bestuurders van de kinderopvang zich primair willen bezighouden met de kinderen en hen een fijne dag in ...

Lees verder

Schending geheimhouding? Ontslag op staande voet!

Hoe ernstig moet een werknemer zich misdragen voordat een ontslag op staande voet gerechtvaardigd is? Die lat ligt best hoog, want mede omdat een werknemer ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media