Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Naderend faillissement? Gecontroleerd reorganiseren middels een pre-pack

Auteur: Marcel Fruytier - 29 april 2014

In de dagelijkse praktijk krijgen wij vaak de vraag op welke wijze een onderneming kan worden gesaneerd terwijl er wel controle blijft over het proces.

In de afgelopen periode is een nieuwe vorm van saneren geïntroduceerd (overgewaaid uit het Angelsaksische recht) die dat mogelijk maakt. De zogenaamde pre-pack methode.

Bij de pre-packmethode wordt van tevoren in overleg met de  rechtbank een advocaat aangesteld die in geval van faillissement tot curator zal worden benoemd. Een pre-pack  is een vooraf voorbereide activatransactie uit faillissement waarbij de onzekerheid wordt weggenomen wat een curator (na te zijn aangesteld) gaat doen.

Nadelen van een faillissement:

 • Waardeverlies van activa
 • Weglopende klanten
 • Negatieve publiciteit
 • Weglopend personeel
 • Onzekerheid over de persoon en kwaliteiten van de curator

Een van de belangrijkste reden voor een pre-pack is dan ook het voorkomen van waardeverlies en het behoud van continuïteit.

Werkwijze:

De Stille bewindvoerder wordt aangevraagd bij de Rechtbank.

De periode waarbinnen het werk moet zijn verricht verschilt per rechtbank

De voorwaarden waaronder de benoeming plaatsvindt en de werkwijze verschillen ook per rechtbank;

Met de belangrijkste partijen wordt  door de Stille bewindvoerder  (in stilte ) gesproken en afhankelijk van het soort onderneming kan er zelfs gewerkt worden met een zogenaamd Bid-book.

De pre-pack is alleen zinvol  als de onderneming (althans het door te zetten onderdeel) op zichzelf levensvatbaar is en er financiering beschikbaar is om de ondernemingsactiviteiten na een faillissement voort te zetten.

De doorstart en de onderhandelingen  zijn en blijven de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vennootschap, daarbij ondersteund door haar adviseurs. In de praktijk echter is de rol van de Stille bewindvoerder wel groot. Hij beoordeelt de voorliggende voorstellen en geeft advies aan de Rechtbank over de voorliggende transactie. Hij doet ook een onderzoek naar de onderliggende waarde van de activa en zal zich ook een mening moeten vormen over de koper.

De stille bewindvoerder beoordeelt aldus de diverse biedingen en bereidt zich voor op het faillissement dat normaal gesproken zal volgen. Hij laat zich (binnen de beperkte beschikbare tijd) zo goed mogelijk informeren over de gang van zaken binnen de onderneming.

De pre-pack mag niet gebruikt worden voor de omzeiling van ontslagbescherming van werknemers.

Nadat met de koper tot overeenstemming is gekomen zal het definitieve bod worden voorgelegd aan de Rechtbank (de rechter commissaris) en na zijn goedkeuring wordt het faillissement aangevraagd. Direct daarop volgend kan de transactie worden gedaan met de alsdan benoemde curator.

Voordelen van de pre-pack boven een traditionele doorstart  in faillissement:

 • Meer controle over het proces
 • Realiseren van een betere prijs voor de activa
 • De ondernemingsactiviteiten komen niet of nauwelijks stil te liggen
 • Minder onzekerheid voor personeel en klanten
 • Minder kapitaalvernietiging
 • Stille bewindvoerders zijn altijd ervaren curatoren

Alhoewel de  pre-pack  relatief nieuw is en er nog weinig (wettelijk) is geregeld heeft Fruytier Lawyers in Business al een groot aantal pre-packs succesvol afgerond. Meer lezen? Download hier het E-book “Pre-pack”. Of neem direct contact op met  mfruytier@flib.nl . Bellen kan natuurlijk ook 020 -5210130.

Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Faillissementsfraude steviger aangepakt

Als een ondernemer in de aanloop naar een faillissement zo ver gaat dat hij faillissementsfraude pleegt, is hij binnenkort ook strafrechtelijk te vervolgen door het ...

Lees verder

Pre-pack wordt wettelijk vastgelegd

Met het indienen van een wetsvoorstel voor verandering van de faillissementswet krijgt de pre-pack binnenkort een wettelijke basis. Een pre-pack is in feite een goed ...

Lees verder

Faillissement als ondernemer? 5 jaar bestuursverbod mogelijk

Binnenkort hangt elke bestuurder van een rechtspersoon een bestuursverbod van maximaal vijf jaar boven het hoofd. Op dit moment ligt de Wet civielrechtelijk bestuursverbod, die ...

Lees verder

Nieuwe werkgever niet altijd nieuw bij pre-pack

Als een bedrijf via pre-pack doorstart na een faillissement wil de doorstarter vaak bepaalde werknemers behouden. Zij krijgen dan een nieuwe arbeidsovereenkomst aangeboden. Het via ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media