De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 7 mei 2014

Naar een centraal aandeelhoudersregister

Met het oog op verdere bestrijding van financieel-economische fraude heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie recentelijk aangekondigd dat hij een centraal aandeelhoudersregister wilt invoeren. Dat wordt waarschijnlijk ondergebracht bij de Kamer van Koophandel. De invoering is onderdeel van een reeks aan maatregelen waarmee de minister de witteboordencriminaliteit probeert aan te pakken. Het is echter maar zeer de vraag of deze maatregel wel zo nuttig is. Invoering zal in ieder geval wel tot een nieuwe kostenpost voor de ondernemer leiden.

Het centrale aandeelhoudersregister moet  leiden tot meer transparantie over welke aandeelhouders een vennootschap heeft. Nuttig voor voor met name de toezicht- en opsporingsinstanties. Volgens de minister moeten  zij zoveel mogelijk relevante informatie hebben om illegale activiteiten binnen vennootschappen tegen te gaan. Daarnaast is de hoop dat een centraal aandeelhoudersregister meer up-to-date is dan het register dat door de vennootschap zelf wordt bijgehouden. De gegevens zullen in grote mate door notarissen worden aangeleverd, omdat aandelenoverdracht door een notariële akte moet gebeuren.

Het huidige aandelenregister

Op dit moment is iedere ondernemer die zijn onderneming heeft ondergebracht in een besloten of niet-beursgenoteerde naamloze vennootschap op de grond van de wet al verplicht een register bij te houden met de aandeelhouders van de vennootschap en hun gegevens. Dit register wordt, zo blijkt ook uit de wet, door het bestuur van de vennootschap onder meer gebruikt voor de oproeping van de aandeelhouders tot een algemene vergadering van aandeelhouders. De verantwoordelijkheid voor het beheer van dit register ligt bij het bestuur van de vennootschap. Ondanks dat het niet bijhouden van het register wordt aangemerkt als economisch delict, laat menig register te wensen wat betreft de volledigheid hiervan. De gegevens in dit aandelenregister zijn op dit moment slechts toegankelijk voor een beperkte groep (tenzij de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, dan is deze zichtbaar in het handelsregister).

Openbaar register?

In de politiek wordt op dit moment nog gesproken over de vraag of het register slechts inzichtelijk zal zijn voor de genoemde toezicht- en opsporingsinstanties of dat het register een meer openbaar karakter dient te krijgen. Met het oog op de bescherming van persoonsgegevens lijkt de eerste optie op dit moment het meest aannemelijk.

De gevolgen

Hoewel de invoering van het centraal aandeelhoudersregister geen wijziging zal brengen in de verplichting voor het bestuur om een aandelenregister bij te houden, kan de invoering wel enkele andere gevolgen hebben. Hierbij is onderscheid te maken tussen de situatie dat het register een openbaar karakter krijgt en de situatie dat het register slechts toegankelijk is voor de toezicht- en opsporingsinstanties. In het laatste geval zullen de gevolgen voor ‘normale’ ondernemer zeer beperkt zijn en zal ‘enkel’ slechts sprake zijn van hogere administratiekosten. In het eerste geval zullen de gevolgen echter meer omvangrijk zijn. Anoniem participeren in een vennootschap is dan immers niet langer mogelijk. Voor het bedrijfsleven zou dit een zeer ongunstige ontwikkeling zijn aangezien investeerders over het algemeen graag in de anonimiteit opereren.

Conclusie

Het invoeren van een centraal aandeelhoudersregister is onderdeel van een reeks van maatregelen die door de minister zijn genomen om witteboordencriminaliteit tegen te gaan. Een niet-openbaar register zou naar mijn mening al tot dit effect leiden. De instanties die belast zijn met de opsporing van witteboordencriminaliteit zouden op dat moment immers hun taken al volledig uit kunnen voeren. Daarnaast zullen de negatieve gevolgen van een openbaar register achterwege blijven. Het register zal in ieder geval een stap in de goede richting zijn om deze criminaliteit te beteugelen. Met name gezien het feit dat de houder van het centrale aandeelhoudersregister deels afhankelijk is van de vennootschap zelf is het echter nog maar de vraag of het register ook daadwerkelijk leidt tot een meer up-to-date registratie. De ondernemer zal er in ieder geval rekening mee moeten houden dat de administratieve kosten op hem worden afgewenteld. Het streven van de minister is dat het centraal aandeelhoudersregister op 1 januari 2015 is ingevoerd.

Meer weten over aandeelhoudersregisters?  Bel 020-5210130 of mail mvandijk@flib.nl

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.