Gepubliceerd op: 4 september 2013

Merkinbreuk zware kost

Het is een veelgemaakte fout: even kijken in het Handelsregister of een (bedrijfs)naam beschikbaar is en zo ja, inschrijven en gebruiken.

Veel ondernemers zijn zich er namelijk niet van bewust dat een check bij de Kamer van Koophandel weinig tot geen zekerheid biedt. Handelsnamen hoeven immers niet te worden ingeschreven. Ook als een handelsnaam geen strijd oplevert met een andere handelsnaam, kan nog steeds sprake zijn van inbreuk op merkrechten van derden.

The Ivy vs Ivy

Het overkwam ook het sterrenrestaurant Ivy dat zich in 2009 in Rotterdam vestigde. Aanvankelijk ging het allemaal voor de wind, kreeg het restaurant een Michelinster en werd in 2010 een heus receptenboek uitgebracht.

In 2012 werd restaurant Ivy aangeschreven door de Engelse advocaten van het Londens restaurant The Ivy wegens merkinbreuk. Het woordmerk “THE IVY” was namelijk op 22 november 2007 ingeschreven als Gemeenschapsmerk.

Handelsnaam of merk?

Het Rotterdamse restaurant was van mening dat geen sprake was van merkinbreuk omdat zij IVY alleen als handelsnaam gebruikte en niet als merk. De Rechtbank Den Haag stelde haar op 24 april 2013 in het ongelijk. Hoewel de Rechtbank erkent, dat de lijn tussen handelsnaamgebruik en het gebruik van een merk of een teken voor diensten in sommige gevallen niet heel scherp kan worden getrokken, was volgens de Rechtbank in dit geval wel duidelijk sprake van merkgebruik.

Verband

De Rechtbank achtte niet onaannemelijk dat consumenten de beide restaurants met elkaar in verband kunnen brengen. Dat restaurants in het algemeen, en de desbetreffende restaurants in het bijzonder, lokaal opereren en een lokale clientèle bedienen, doet daaraan volgens de Rechtbank niet af. Een internationaal verband tussen de restaurants is immers volgens de Rechtbank niet ondenkbaar of ongebruikelijk, al is het maar omdat beide restaurants aanwezig zijn op het internet met een eigen website en beide restaurants zich op hetzelfde soort klanten richten.

De rapen zijn goed gaar voor restaurant Ivy in Rotterdam, want zij wordt onder meer veroordeeld tot een naamswijziging binnen twee maanden na betekening van het vonnis.

Andere kost…

In een soortgelijke situatie, eveneens met betrekking tot restaurants, oordeelde de Rechtbank Oost-Brabant op 27 maart 2013 overigens anders. In die zaak ging het om twee restaurants, die beiden het teken “witloof” in hun naam voerden.

Een eetcafé in Maastricht was houdster van de domeinnaam www.witloof.nl en van het Benelux woordmerk WITLOOF. Een ander restaurant 125 kilometer verderop gebruikte de domeinnaam www.wit-loof.nl.
In die procedure zag de Rechtbank geen enkele aanleiding om merkinbreuk en/of handelsnaamverwarring aan te nemen, omdat er volgens haar geen verwarring bij het publiek te duchten was.

Geen verband

Volgens deze Rechtbank was het namelijk niet goed denkbaar dat een klant zal denken dat er een economische of een juridische band bestaat tussen de beide ondernemingen gelet op de uitstraling en de afwijkende concepten. Van inbreuk op het merkrecht of de handelsnaam van eiser door gedaagde was dus geen sprake.

Smaken en zaken verschillen

Hieruit volgt dat iedere zaak verschilt en dat verschillend wordt gedacht over inbreuk, verwarring etc., ook door de rechters!

In algemene zin is ons advies om geen risico’s te nemen door te hopen op een rechter met sympathie voor uw zienswijze.

Wij raden dan ook aan om vooraf gedegen onderzoek te doen naar de beschikbaarheid van namen en merken van (concurrerende) ondernemingen om te voorkomen dat u vroeger of later wordt geconfronteerd met een inbreuksituatie.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.