Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Meer bevoegdheden kantonrechter

Auteur: Fruytier Lawyers in Business - 17 juli 2011

De competentiegrens (bevoegdheidsgrens) van de kantonrechter wordt verhoogd van € 5.000,= naar € 25.000,= en de kantonrechter krijgt de bevoegdheid om te oordelen over kwesties met betrekking tot consumentenleningen en consumentenkoop, tenminste als het aan minister Hirsch Ballin van Justitie ligt. Het wetsvoorstel is op 27 juli 2009 toegezonden aan de Tweede Kamer.

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen, heeft ‘de burger’ meer mogelijkheden om een geschil zelf aan de rechter voor te leggen. Een verruimde bevoegdheid van de kantonrechter biedt meer mogelijkheden, maar de procederende burger heeft er belang bij zijn eigen beperkingen niet te onderschatten.

Wetsvoorstel

Het voornoemde wetsvoorstel maakt deel uit van een pakket aan voorgestelde wijzigingen en is het resultaat van een proces dat al enkele jaren gaande is. De focus is daarbij gericht op een modernisering van de Rechterlijke Organisatie. Naar verwachting duurt het nog tot 1 januari 2011 voordat de nieuwe competentiegrenzen worden ingevoerd.

Reden

De achterliggende gedachte voor een verruiming van de bevoegdheid van de kantonrechter is dat het voor burgers makkelijker wordt om relatief ‘eenvoudige’ kwesties aan de rechter voor te leggen zonder dat zij zich de kosten van een advocaat op de hals halen. Bij kantonzaken mogen burgers hun zaak namelijk zelf bepleiten (artikel 79 Rv).

Aardvorderingen

Bepaalde zaken worden naar hun aard door de kantonrechter behandeld. Het gaat daarbij thans om zaken over het bijvoorbeeld het huurrecht, het arbeidsrecht en agentuurschappen (artikel 93 Rv) maar ook om zaken met een belang tot € 5.000,=.
Het toegankelijker maken van de rechtspraak voor de burgers door het verruimen van de competentiegrens voor kantonrechters brengt voordelen met zich mee. Voorzienbaar is, dat de andere rechters daardoor worden ontlast waardoor zij meer tijd hebben voor grotere en ingewikkeldere zaken. Kantonrechters zijn over het algemeen ook praktisch ingesteld en ervaren in de omgang met burgers.

Kanttekening

Iedere procedure, ook die voor de kantonrechter, brengt echter risico’s met zich mee. Een zelfpraktiserend burger, die meent er goed aan te doen om zelf te gaan procederen, loopt het risico (ernstig) te worden geschaad in zijn eigen belangen al is het maar omdat bepaalde juridische kansen niet worden benut.

Boemerang

Een zelfprocederende burger loopt ook het risico dat een reconventionele vordering (in lekentaal: tegenvordering) wordt ingesteld, waarvan de burger de consequenties niet goed kan overzien en/of waartegen niet het juiste verweer wordt gevoerd.

Verder is de kans reëel dat men een bedreven advocaat aan de andere kant treft, die gebruik maakt van de beperkte juridische kennis van de eisende burger. Hoewel een kantonrechter mogelijk ‘de helpende hand’ biedt aan de onervaren burger, kan de rechter ook niet om de wet heen.

Relatief eenvoudige zaken blijken bovendien vaak juist juridisch complexe zaken te zijn.  Verder is van belang dat een verliezende partij in de kosten van de procedure wordt veroordeeld. Het gevaar ligt op de loer dat iemand die naar de rechter stapt uiteindelijk (onnodig) slechter af is.
Het bovenstaande is niet nieuw en speelt ook in de zaken die nu door de kantonrechters worden behandeld. Een verruiming van de competentiegrens zal echter leiden tot meer kantongerechtzaken met een hogere inzet. Naarmate het financiële belang groter wordt, neemt ook het belang van goede juridische ondersteuning toe.
De advocaten van Fruytier Lawyers in Business zijn ervaren procesadvocaten en zij staan u graag bij. Niet alleen wanneer u meent dat u ‘eenvoudige zaak’ te hebben, maar ook wanneer u door een rechtzoekende burger in een procedure wordt betrokken als gedaagde.
Deel dit artikel

Anderen lazen ook

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder

Kleur van schoenzool erkend als merk

Louboutin ontwerpt damesschoenen met hoge hakken. Deze schoenen hebben als bijzonder kenmerk dat de buitenzool rood is. Dit heeft Louboutin in 2010 als haar merk ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media