De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 5 november 2013

Invoering nieuwe webwinkelregels op 13 december 2013

In 2011 is een Europese richtlijn uitgevaardigd voor het invoeren van strengere regels die de consument beter moeten beschermen. Het gaat onder meer om nieuwe regels voor webwinkels. Op 13 december 2013 moeten die nieuwe regels in Nederland zijn ingevoerd. Die deadline zal de Nederlandse overheid hoogstwaarschijnlijk niet halen, maar het is van belang dat u alvast rekening houdt met deze nieuwe regels. Want het niet voldoen aan de regels, kan nadelige gevolgen hebben voor uw onderneming. U heeft nog even de tijd om alles goed op orde te krijgen. De nieuwe e-commerce regels gelden voor de overeenkomsten die u na 13 juni 2014 met consumenten aangaat.

Hieronder een opsomming van de regels waaraan uw website en webshop moeten voldoen.
>>
Een commerciële website moet altijd de volgende gegevens vermelden:
 • de naam van uw onderneming, de rechtsvorm (dus is uw bedrijf bijvoorbeeld een bv of een vof, dan moet u dat vermelden),
 • uw Kamer van Koophandel nummer en uw BTW-nummer;
 • het vestigingsadres;
 • uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
 • eventuele vergunningen die aan u zijn verleend;
 • eventuele lidmaatschap van brancheorganisaties.
Naast deze informatie moet een webshop ook nog voldoen aan de volgende vereisten:
 • vermelding van de kenmerken van het product die u verkoopt;
 • de prijzen moeten duidelijk worden gecommuniceerd, inclusief alle bijkomende kosten als verzendkosten;
 • vermelding van de betalingswijze en de wijze van aflevering;
 • vermelding van de wijze waarop de consument de overeenkomst kan ontbinden;
 • vermelding van de garanties die gelden;
 • duidelijke en ondubbelzinnige vermelding van het herroepingsrecht van de consument (de huidige termijn van minimaal 7 werkdagen wordt verlengd naar minimaal 14 kalenderdagen).
Boetes en verlenging herroepingstermijn
Als u de regels niet naleeft, kan dat grote nadelige gevolgen hebben. Het niet of niet volledig vermelden van de informatie over uw onderneming is namelijk een economisch delict. Het niet vermelden dat een consument het recht heeft om het gekochte product zonder opgave van redenen terug te sturen, leidt ertoe dat de herroepingstermijn wordt verlengd. De consument heeft dan het recht om het product zelfs nog een jaar na aankoop terug te sturen (nu is die termijn nog drie maanden).
Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Fruytier Lawyers in Business.
Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.