De corona maatregelen gids, alle overheidsmaatregelen op een plek bijeen gebracht
Lees meer
Gepubliceerd op: 9 juli 2013

Internetondernemer? Opletten met persoonsgegevens!

Internetondernemers die producten of diensten aanbieden en daarbij persoonsgegevens van (potentiële) klanten verwerken, moeten zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de praktijk zijn veel internetondernemers zich echter niet bewust van alle wettelijke verplichtingen die hierbij komen kijken. Dit kan ernstige consequenties hebben voor de ondernemer.

Het recht op privacy is een fundamenteel grondrecht: een zeer belangrijk recht. Daarom is het van belang dat persoonsgegevens op correcte en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Dat vindt de wetgever ook. Om die reden is er de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die alles omtrent de verwerking van persoonsgegevens bepaalt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon. Onder verwerking wordt verstaan het verzamelen, vastleggen, maar ook het verspreiden of opvragen van gegevens. Gegevens over een advocatenkantoor vallen niet onder deze wet; gegevens over een medewerker van dat advocatenkantoor wel.

Internetondernemers die persoonsgegevens verwerken moeten zich ook houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit geldt ook voor kleine ondernemers met een webshop die slechts zeer weinig producten verkopen. Ook zij houden een database bij voor het beheer van de gegevens. De gegevens zijn immers nodig om de bestelde producten naar het juiste adres te versturen.

Niet voor andere doeleinden

De toepassing van de wet brengt een aantal consequenties met zich mee. Zo moeten de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden verwerkt. De gegevens worden alleen om een welbepaalde, goed omschreven en deugdelijke reden verzameld of verder verwerkt. Ze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Als de gegevens zijn verkregen om een besteld product op te sturen, mogen de gegevens dus niet gebruikt worden om reclame te maken.

Daarnaast zijn er enkele wettelijke redenen om de gegevens te verwerken, zoals het feit dat gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze wettelijke reden gaat in de regel op voor webshops of dienstverlening op het internet. Immers, de gegevens zijn nodig om het bestelde product op te kunnen sturen naar de klant. Uitdrukkelijke toestemming van de klant is ook een legitieme reden om gegevens te verwerken.

Meldingsplicht

Elke ondernemer die gegevens van (potentiële) klanten wil verwerken, moet dit van tevoren melden bij het College Bescherming Persoonsgegevens. Nogmaals: ook de ondernemer met de kleine webwinkel is hiertoe verplicht! Zo moet worden gemeld wat het doel van de verwerking is, welke gegevens worden verwerkt en hoe deze gegevens worden verwerkt.
Deze meldingsplicht is een serieuze zaak. Nalaten hiervan is sterk af te raden. Schending van een aantal bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt namelijk gekwalificeerd als overtreding of – erger nog – als misdrijf. Aangezien controles steekproefsgewijs of na klachten worden uitgevoerd is de pakkans niet gering. Voorkomen is beter dan genezen.

Fruytier Lawyers in Business
Fruytier Lawyers in Business

Artikelen door Fruytier Lawyers in Business

Stuur ons een bericht

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.