Fruytier Lawyers in Business

Heeft u hem al gehoord?
Beluister hier onze commercial op BNR

Intellectueel eigendom

De waarde van veel ondernemingen zit in het intellectuele eigendomsrecht dat zij hebben in de vorm van auteursrechten, merken, logo’s, modellen en de producten en diensten die ze aanbieden. Om die intellectuele eigendom goed te beschermen, moet de ondernemer de rechten tijdig registeren en er vooral ook strategisch mee omgaan en waar nodig optreden tegen inbreukmakers. Ook het maken en vastleggen van afspraken over uw rechten met bijvoorbeeld partners, licentienemers of personeel hoort bij het beschermen van de intellectuele eigendom.

De advocaten van Fruytier Lawyers in Business hebben ruime ervaring op het gebied van het intellectuele eigendomsrecht en weten wat er voor nodig is om uw rechten veilig te stellen. Zij organiseren ook seminars op hun vakgebied. Marten van Hasselt is regelmatig als gastspreker aanwezig op bijeenkomsten voor beroepsorganisaties en brancheverenigingen. Nga Yau Wong is actief voor Dragons Businessclub, een netwerk- en kennisplatform voor Chinese en Nederlandse ondernemers.

Fruytier Lawyers in Business begeleidt ook het keuze- en registratieproces van merken, handelsnamen, domeinnamen en verzorgt tevens het opstellen of aanscherpen van overeenkomsten aangaande licenties, verkoop en overdracht etc.

Fruytier Lawyers in Business adviseert niet alleen, maar procedeert ook regelmatig om rechten te beschermen of om beschuldigingen van inbreuken tegen te gaan. Hoewel in de praktijk veel geschillen over intellectuele eigendomsrechten worden geschikt, kan het nodig zijn om het geschil toch aan de rechter voor te leggen in een kort geding of een andere procedure.

Wilt u weten in hoeverre intellectueel eigendomsrechten van belang zijn voor uw onderneming of heeft u andere vragen over dit rechtsgebied? Download dan hier het E-paper of neem contact op met onze specialist Marten van Hasselt.

Voorbeelden van onze dienstverlening zijn:

Voor een merkhouder / franchisegever van espressobars met kwalitatief hoogwaardige koffies

• Opzetten van een kort geding over het beschermen van de handelsnaam en de merken tegen een van de grootste Europese koffiebranderijen die inbreuk maakte op de intellectuele eigendomsrechten.
• Het voeren van onderhandelingen en het opstellen van een co-existentieovereenkomst.

Voor een speelgoedfabrikant

• Advies over auteursrechtinbreuk op een speelgoedproduct door een Belgische speelgoedfabrikant.

Voor een importeur en distributeur in buitensport- en campingartikelen

• Advies over auteursrechtinbreuken op fotomateriaal en omschrijvingen van producten door een parallelimporteur.
• Advies over de beëindiging van verschillende distributieovereenkomsten en het voeren van onderhandelingen over goodwillvergoedingen en retournering van voorraden.

Voor diverse horecaondernemers met verschillende vestigingen

• Advies over auteursrecht- en merkinbreuken door concurrenten.
• Het voeren van kort gedingen tegen de inbreukmakers.
• Het opstellen van onthoudingsverklaringen.

Voor een kledingontwerper

• Advies over inbreuken door concurrenten op auteursrechten en modelrechten van de ontwerper.
• Het leggen van conservatoir beslag op namaakkleding.
• Het voeren van kort geding tegen de inbreukmakers.
• Het opstellen van co-existentieovereenkomsten.

Voor een fabrikant en importeur van sierraden

• Afwenden gerechtelijke procedure wegens vermeende schending van merkinbreuk aangespannen door wereldwijd bekend kledingmerk.
• Advies over wijzigingen bedrijfsuitingen en merkregistraties.

Voor een filmdistributeur

• Advies over auteursrechtinbreuk op filmtitels en artwork door concurrenten.
• Het opstellen van onthoudingsverklaringen.

Voor een Franse horecaonderneming met restaurants en bars wereldwijd

• Het voeren van een oppositieprocedure in beroep over een merkaanvraag.

Voor een nationaal opererende detailhandel in de meubelbranche

• Het voeren van een kort geding over merkinbreuk.
• Het voeren van een oppositieprocedure in beroep over een merkaanvraag.

Voor een internationale platenmaatschappij

• De overdracht van de IE-rechten op het artwork van Nederlandse werknemers en ZZP‘ers ten gunste van de onderneming.

Voor een Nederlands schrijversduo

• Adviseren en opstellen van de overkomst voor de vertaling van het werk en het gebruik van de auteursrechten.

Voor een Nederlands, internationaal opererende, hightech logistieke onderneming

• Procederen over de beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst en het staken van inbreuk op de rechten van de onderneming.
• Advies en het opstellen van een joint venture in China.

Voor een Nederlandse bouwer van exclusieve hoogwaardige jachten

• Advies en opstellen van overeenkomsten voor behoud en beheer van de IE-rechten.
• Advies en opstellen van overeenkomsten voor de internationale verkoop en distributie.

Voor een gerenommeerd Nederlands sportkledingmerk

• Advies over herstructurering en IE-rechten.
• Advies over het overdragen en het opstellen van (nieuwe) licentieovereenkomsten.

Voor een Nederlandse internationaal opererende Internet onderneming

• Opgetreden tegen inbreuk op de intellectueel eigendomsrechten en tegen het onrechtmatig gebruik en ontvreemden van bedrijfsinformatie.

Voor een Braziliaanse schrijfster

• Veiligstellen van publicatierechten in overeenstemming met een fiscaal gunstige royaltystructuur vanuit het Verenigd Koninkrijk.

Voor een Mexicaanse telecom-organisatie

• Bewerkstellingen van de vrijgave van goederen na een douanebeslag wegens vermeende inbreuk op octrooirechten (patentrechten).

Voor een in Nederland gevestigde Engelse spelletjesmaker

• Advies en opstellen overeenkomsten voor geheimhouding, exploitatie en overdracht van spelconcepten.

Voor een internationaal opererende onderneming van hightech waterbesparende producten

• Advies en opstellen overeenkomsten met derden alsook het voeren van diverse gerechtelijke procedures.

Voor een Japanse messenfabrikant

• Advies over bescherming IE-rechten en het procederen tegen de handel in namaakartikelen.

Voor een Nederlandse meubelmaker

• Advies en onderhandelingen over het opheffen van conservatoire beslagen en inbeslagname van producten, mallen en administratie naar aanleiding van ex parte bevelen van de rechter.

Laatste nieuws

Aansprakelijkheid bestuurder: Gerechtshof oordeelt anders dan rechtbank

Het aangaan van een betalingsverplichting door een bedrijf terwijl de bestuurder van dat bedrijf wist of behoorde te weten dat de vennootschap niet meer daaraan ...

Lees verder

Update #2 rentederivaten

Vorige week heeft de AFM een update gepubliceerd over de voortgang van het rentederivatendossier. Eerder informeerden wij u al over de mogelijkheid tot het claimen ...

Lees verder

VOF telefonisch beëindigd. Kan dat?

Nadat twee vennoten een ongelukkige samenwerking hadden binnen een vennootschap onder firma (vof), zei de ene vennoot de samenwerking aan de andere vennoot telefonisch op. ...

Lees verder

Ontslag op staande voet groot risico voor werkgevers

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 is het arbeidsrecht en met name het ontslagrecht ingrijpend veranderd. Dat geldt ook ...

Lees verder
Contact opnemen

Voor verdere vragen kunt u het formulier hieronder gebruiken, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

U krijgt een bevestiging in uw mail en wij zullen zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.
2018 Fruytier Lawyers in Business
Volg ons via social media